Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
«Εις τας γυναίκας ως και τους ποιητάς...»
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

«Εις τας γυναίκας ως και τους ποιητάς...»

  • A-
  • A+

Παρατηρήθηκε ότι φέτος για την εθιμική πλέον Γιορτή της Γυναίκας αφιερώθηκαν περισσότερες από άλλες χρονιές σελίδες στις εφημερίδες. Γραμμένες και πάλι σχεδόν όλες από γυναίκες, που και πάλι πρέπει να διαβάστηκαν από γυναίκες.

Μια και οι άντρες φαίνεται να μη βρίσκουν του ενδιαφέροντός τους οτιδήποτε μοιάζει «φεμινιστικό». Ακόμη και άντρες σκεπτόμενοι και «προοδευτικοί» πλήττουν.

Κάποιες ωστόσο επιμένουν και συνεχίζουν. Γιατί πιστεύουν ότι όλο και κάτι μένει, κάτι κερδίζεται.

Ετσι με αφορμή και το πολύ σημαντικό βιβλίο για την «Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή του Δημήτρη Γληνού», που κυκλοφόρησε τις προάλλες γραμμένο από τη Μαριάνθη Μπέλλα, γυρνάμε έναν αιώνα πίσω. Για να ευθυμήσουμε, γυναίκες και άντρες. Κάποιες ίσως μελαγχολήσουν λίγο.

Μέσα της δεκαετίας του 1920. Τότε που στους δρόμους ο Πάγκαλος μετρούσε με μανία το μήκος της γυναικείας φούστας και επέβαλλε ποινές. Τότε που από το «Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου» και την «Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή» Δελμούζος και Γληνός είχαν μιλήσει για «γυναικείο ανθρωπισμό» και είχαν θεμελιώσει μήνυμα για «ισότιμη και ομοιόμορφη εκπαίδευση αντρών και γυναικών».

Μήνυμα δυσκολοχώνευτο, στο οποίο ήρθε να δώσει ηχηρή απάντηση «επιστημονικό πόνημα» που κατέφτασε στην Αθήνα.

Σπέρνοντας ταραχή σε πατεράδες θυγατέρων, συζύγους, αδελφούς, αρραβωνιαστικούς, εραστές. Και παντός είδους πατριώτες. Με τον τίτλο «Η φυσιολογική αμβλύνοια της γυναικός», συγγραφέα τον «ιατρό – νευρολόγο – φρενολόγο – φιλόσοφο» Μόμπιους (δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία), μεταφραστή τον Μ. Αντωνιάδη και εκδότη τον Ελευθερουδάκη.

Μπέστ σέλερ το οποίο έφτασε στον εξωφρενικό για την εποχή αριθμό των δεκατεσσάρων εκδόσεων. Και ίσως να τις ξεπέρασε. Απ’ όπου μερικά εδάφια:

«... Επιστεύθη ότι επιτελείται καλόν τι έργον διά της ιδρύσεως ανωτέρων παρθεναγωγείων. Πολλοί μάλιστα θέλουσι γυμνάσια θηλέων, περί ων επιτυχώς ελέχθη ότι εισί τοσούτων άχρηστα όσο και η βρογχοκήλη. Εν αυταίς τα κορίτσια γίνονται νευρικά και ασθενικά. Εκμανθάνουσι μαστιζόμενα υφ’ ημικρανιών...».

«... Δεν αποδίδω την κυρίαν σημασίαν εις την απόδειξιν ότι ο γυναικείος εγκέφαλος δρα λιγότερον του αντρικού, διότι η απόδειξις αυτή καταδείχθη ικανώς συχνά, αλλ’ εις τούτο, ότι η υστέρησις του γυναικείου εγκεφάλου είναι ωφέλιμος και αναγκαία...».

«...Τιθέμενου ως πιθανού, ότι αι γυναικείαι ικανότητες θα ηδύναντο να εξελιχθώσιν εξ ίσου προς τας ανδρικάς, τότε θα έφθινον τα μητρικά όργανα και θα είχομεν προ ημών δυσειδή άχρηστον ερμαφρόδιτον. Είπον, ότι ουδέν άλλο οφείλει να απαιτεί τις από τηνγυναίκα παρά μόνο υγείαν και κουταμάραν...».

«...Πολλώ σπουδαιότερον μοι φαίνεται ότι θα ήτο εάν οι ιατροί εσχημάτιζον σαφή ιδέαν της εγκεφαλικής και πνευματικής καταστάσεως των γυναικών και κατενόουν την αξίαν της γυναικείας αμβλύνοιας, κατέβαλλον δε πάσας αυτών τας δυνάμεις προς καταπολέμησιν, επί τω συμφέροντι του ανθρωπίνου γένους των παρά φύσιν προσπαθειών των "φεμινιστών". Πρόκειται περί της υγείας του λαού, κινδυνευούσης εκ της διαστροφής των "νεωτεριζουσών κυριών" αι οποίαι είναι κακαί γεννήτορες και ελεειναί μητέρες...».

«... Και ο νόμος θα ώφειλε να λάβει υπ’ όψιν την φυσιολογικήν αμβλύνοιαν της γυναικός. Αι νομοθεσίαι μας αφορώσιν εις γενικάς γραμμάς μόνον τους άνδρας. Η ενήλικος γυνή τίθεται εν τω ποινικώ δικαίω εις την αυτήν με τον άνδρα γραμμήν, ουδαμού δ’ ισχύει ως ελαφρυντική περίπτωσις διά τον κατηγορούμενον ότι ούτος ανήκει εις το γυναικείον φύλον. Αδικον. Η γυνή κατά την διάρκειαν σημαντικού μέρους της ζωής αυτής δέον να θεωρήται ως κατά φύσιν ανισόρροπος. Το ίδιον δίκαιον δι’ όλους, είναι η μεγίστη των αδικιών...».

«...Οι καρποί γυναικών δρωσών εγκεφαλικώς είναι εστερημένοι δυνάμεων. Εν συντόμω, ο πληθυσμός οπισθοδρομεί κατ’ αριθμόν και ποιότητα, περιπίπτει δ’ ο λαόςεις βαθύ γήρας. Λαός φεμινιστών είναι καταδικασμένος να υποταγή εις τους γείτονάς του, τα υπολείμματα δ’ αυτού, να απορροφηθώσιν υπ’ άλλων υγιών λαών...».

Στο ανωτέρω εδάφιο και η ακόλουθη υποσημείωση του Ελληνα μεταφραστή Αντωνιάδη: «Περικυκλούται η πατρίς μας από τοιούτους λαούς, Αλβανούς, Βουλγάρους, Τούρκους, υποστηριζόμενους μάλιστα προς εξαφανισμόν μας υπό των φιλτάτων μακαρονοφάγων. Μην αυτοκτονήσωμεν διά φεμινιστικών πειραμάτων!». Οι Σκοπιανοί δεν είχαν ακόμη σκάσει μύτη.

Κι αφού ο λόγος περί του γυναικείου εγκεφάλου, ας σταθούμε σε μια είδηση που παρουσίασε ο Σπύρος Μανουσέλης στην «Εφ.Συν.». Αναφέρεται σε έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις και δημοσιεύτηκε στο εγκυρότατο επιστημονικό περιοδικό PNAS (Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών).

Οπου ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή Νευροακτινοβολίας Μανού Γκογιάλ (Manu S. Goyal) ανακάλυψαν, λέει, ότι ο εγκέφαλος των γυναικών, τουλάχιστον μεταβολικά, είναι κατά 3,8 χρόνια νεότερος από την ηλικία που αναγράφεται στην ταυτότητά τους. Δηλαδή το γυναικείο μυαλό διατηρείται τρία χρόνια νεότερο από εκείνο των αντρών της ίδιας ηλικίας.

Δεν φτάνει λοιπόν που οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από τους άντρες (και στα ζευγάρια προτιμώνται νεότερες εκείνων), αλλά και αυτά τα επιπλέον χρόνια εξακολουθούν να πιάνουν πουλιά στον αέρα. Ως φαίνεται και πάλι ο τα πάντα εν σοφία ποιήσας μερολήπτησε υπέρ του αδυνάτου φύλου.

Ομως, μια και ανοίξαμε κουβέντα περί γυναικών, ας σταθούμε σε ακόμη ένα θέμα από την επικαιρότητα, το οποίο είχε ιδιαίτερα απασχολήσει και τον πολυεπιστήμονα Μόμπιους, αυτό της υπογεννητικότητας.

Στην Ελλάδα οι γυναίκες τεκνοποιούν όλο και λιγότερο. Μέχρι και καθόλου. Ετσι ώστε, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, με τα χρόνια το έθνος θα μικραίνει πληθυσμιακά. Μέχρις εξαερώσεως, λένε οι κινδυνολογούντες. Αιτία, οι γυναίκες οι οποίες ήδη από τώρα δεν γεννούν επαρκώς. Το γιατί, είναι μια άλλη, πολύ μεγάλη ιστορία.

Η προτροπή είναι εμφανής: Αγαπητές συνελληνίδες, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Ενα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Γιατί τώρα ο κίνδυνος δεν είναι μόνον από Βορρά, όπως επισήμανε ο μεταφραστής Αντωνιάδης, αλλά κυρίως από Ανατολή και Νότο.

Καθώς η πατρίδα ήδη κατακλύζεται και ασταμάτητα θα κατακλύζεται από πλήθη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι, όχι μόνο μεταναστεύουν, αλλά και γεννιούνται εδώ και γίνονται δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και πηγαίνουν και στο εξωτερικό, όπου ανεμίζουν τη γαλανόλευκη και δηλώνουν Ελληνες.

Ωσπου τι; Ωσπου μια μέρα θα γίνουμε χώρα «πολυπολιτισμική» όπως οι ΗΠΑ, όπου ένας μαύρος έφτασε και έγινε ο πρόεδρος πριν από τον κατάλευκο, κατάξανθο Τράμπ;

Φιγούρες αγαπητές στις παλιές επιθεωρήσεις ήταν οι πολύτεκνοι, δίπλα στους επίσης αναξιοπαθούντες δημοσίους υπαλλήλους. Ελεεινολογούντες τα έντονα οικονομικά προβλήματά τους. Συμπαθής τάξη, με συλλόγους, με προέδρους, παράγοντες, γραφεία στην πρωτεύουσα και στην επαρχία. Και με δίκαια αιτήματα για λύσεις από το κράτος.

Θυμάμαι έναν τέτοιο σύλλογο, όταν, πριν από χρόνια, ήρθα στην πρωτεύουσα για σπουδές και επισκεπτόμουν φιλική οικογένεια στο Περιστέρι. Εντυπωσιασμένη περνούσα μπροστά από τον επιβλητικό «Σύλλογο Πολυτέκνων» με τεράστια επιγραφή και αυλή, όπου μαζεύονταν μέλη από το πρωί έως το βράδυ και συζητούσαν έντονα.

Κι εκεί, όπως και στα επιθεωρησιακά νούμερα, οι πολύτεκνοι ήταν μόνο γένους αρσενικού. Οι γυναίκες άφαντες. Εκείνες, δηλαδή, που τα γεννούσαν τα πολλά παιδιά, τα νανούριζαν γλυκά, τα μεγάλωναν. Με μόνιμη κούραση και υπομονή.

Κάποιες πολύτεκνες μητέρες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τον Τύπο, όταν τις έσφαζαν εξαγριωμένοι σύζυγοι. Και τελευταία όταν μια πολύτεκνη καθαρίστρια που, για να δώσει ψωμί στα παιδιά της, πρόσθεσε μια ψεύτικη τάξη στο απολυτήριο του Δημοτικού.

Δικάστηκε και τιμωρήθηκε με πολλών χρόνων φυλάκιση, η πονηρή.

ΝΗΣΙΔΕΣ
«Οι γυναίκες δεν είμαστε κατηγορία. Είμαστε το μισό...»
Το έργο Καίτης Παπαρρήγα-Κωσταβάρα, πρωτοπόρου νομικού και φεμινίστριας, είναι πάντα επίκαιρο. Το όραμα και οι αγώνες της για τη συντροφικότητα και τον σεβασμό ανάμεσα στα δυο φύλα. 
«Οι γυναίκες δεν είμαστε κατηγορία. Είμαστε το μισό...»
ΝΗΣΙΔΕΣ
Oι γυναίκες είναι ο στόχος
Οσο ψηφίζονται νόμοι που διευκολύνουν την αλλαγή ταυτότητας, όσο τα κράτη ανέχονται ή αγνοούν (Ελλάδα) τη στείρωση των «τρανς» παιδιών από τα 11 με την παροχή ορμονών αναστολής της εφηβείας και τον...
Oι γυναίκες είναι ο στόχος
ΝΗΣΙΔΕΣ
Βιτριολιστές και βιτριολίστριες
Το βιτριόλι είναι το θειικό οξύ, ένα ισχυρό διαβρωτικό υγρό. To ανακάλυψε ο Αραβας αλχημιστής του 8ου αιώνα Αμπού Μούσα Τζαμπίρ ιμπν Χαγιάν αλ-Αζντί, ενώ έναν αιώνα αργότερα ο Πέρσης γιατρός και αλχημιστής...
Βιτριολιστές και βιτριολίστριες
ΝΗΣΙΔΕΣ
Οδηγός επιβίωσης για άντρες στην εποχή του κορονοϊού
Μήπως ήρθε η ώρα να στρέψουμε το βλέμμα μας στον άντρα; Ναι, σε αυτόν τον άνθρωπο που του αποδόθηκε το αρσενικό γένος. Σε αυτό το απρόσβλητο και παντοδύναμο αρσενικό αρχέτυπο-πρότυπο.
Οδηγός επιβίωσης για άντρες στην εποχή του κορονοϊού
ΝΗΣΙΔΕΣ
Σκοτώνει ο κορονοϊός, σκοτώνει και η βία κατά των γυναικών
Σαράντα περιστατικά βίας καταγράφηκαν συνολικά στα Επείγοντα Ορθοπεδικά Ιατρεία του Γενικού Κρατικού Νίκαιας σε μια μόνο εφημερία. Τα πέντε από αυτά ήταν περιστατικά ενδοοικο­γενειακής βίας.
Σκοτώνει ο κορονοϊός, σκοτώνει και η βία κατά των γυναικών
ΝΗΣΙΔΕΣ
Εχουν θέση οι άντρες στους αγώνες για την έμφυλη ισότητα και δικαιοσύνη;
Εχοντας διανύσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας υπηρετώντας αξίες και ιδανικά μέσα από συγκεκριμένα κινήματα έχουμε δεχτεί επιθετικές συμπεριφορές και εισπράξει πολλούς χαρακτηρισμούς.
Εχουν θέση οι άντρες στους αγώνες για την έμφυλη ισότητα και δικαιοσύνη;

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας