Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τι προβλέπει η συμφωνία με την Αγκυρα

Ο Αχμέντ Νταβούτογλου μεταξύ των Γιούνκερ και Τουσκ

Τι προβλέπει η συμφωνία με την Αγκυρα

  • A-
  • A+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας που επιτεύχθηκε με... ωδίνες στη συνάντηση κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

Στο έγγραφο αυτό βγαίνουν στο φως οι ασάφειες και τα κενά της συμφωνίας, ιδίως στο θέμα της μετεγκατάστασης, από την Τουρκία σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., των Σύρων που επιστρέφουν από τα ελληνικά νησιά.

Η συμφωνία των 28 με την Αγκυρα «επιστρέφει» στις δεσμεύσεις των κρατών-μελών στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν 18.000 θέσεις επανεγκατάστασης.

Επίσης, «επιστρέφει» στον εθελοντικό διακανονισμό που φιλοδοξεί για 54.000 πρόσθετες θέσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές, όμως, δεν τηρήθηκαν ποτέ και τα εθελοντικά σχέδια απέτυχαν οικτρά μέχρι σήμερα. Επιπλέον, παρά τη συμφωνία, υπάρχουν κυβερνήσεις χωρών (Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, Πολωνία, Τσεχία) που δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να δεχτούν μετεγκαταστάσεις προσφύγων, ενώ άλλες (Φινλανδία, Δανία, Γαλλία, Χώρες της Βαλτικής…) σφυρίζουν αδιάφορα και παρατείνουν συνεχώς το κλείσιμο των συνόρων τους για λόγους ασφαλείας, εκμεταλλευόμενες την πρώτη ευκαιρία που τους παρουσιάζεται.

Επίσης, η συμφωνία αναφέρει ρητά ότι οι επιστροφές στην Τουρκία παράτυπων μεταναστών αφορούν τα άτομα που θα βρεθούν στην ελληνική επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου. Για όσους, όμως, βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αναφορά για την τύχη τους και συνεπώς θα παραμείνουν στη χώρα.

Τα βασικά σημεία του εγγράφου της Επιτροπής είναι τα εξής:

Η Ε.Ε. και η Τουρκία συμφώνησαν ότι:

❶ Oλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που διέρχονται από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016 θα πρέπει να επιστρέφονται στην Τουρκία. Αυτό θα συμβαίνει σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, άρα με αποκλεισμό κάθε είδους ομαδικών απελάσεων. Ολοι οι μετανάστες θα προστατεύονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Οι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται δεόντως και τυχόν αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται ατομικά από τις ελληνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, σε συνεργασία με την Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Οι μετανάστες που δεν ζητούν άσυλο ή η αίτηση των οποίων κρίνεται αβάσιμη ή απαράδεκτη βάσει της ώς άνω οδηγίας θα επιστρέφονται στην Τουρκία.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, με τη συνδρομή των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ε.Ε., θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα και θα συνάπτουν εφόσον απαιτείται διμερείς διακανονισμούς, περιλαμβανομένης και της παρουσίας Τούρκων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά και Ελλήνων αξιωματούχων στην Τουρκία από τις 20 Μαρτίου 2016. Η Ε.Ε. θα καλύψει τις δαπάνες των επιχειρήσεων επιστροφής παράτυπων μεταναστών.

❷ Για κάθε Σύρο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύρος θα πρέπει να επανεγκατασταθεί στην Ε.Ε. Η επανεγκατάσταση θα υλοποιηθεί, κατ’ αρχήν, με τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν 18.000 θέσεις επανεγκατάστασης.

Οι τυχόν περαιτέρω ανάγκες επανεγκατάστασης θα υλοποιούνται μέσω παρόμοιου εθελοντικού διακανονισμού έως του ανώτατου ορίου 54.000 πρόσθετων ατόμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει τροποποίηση στην απόφαση περί μετεγκατάστασης της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, ώστε τυχόν δεσμεύσεις μετεγκατάστασης που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του εν λόγω διακανονισμού να συμψηφίζονται με μη διατεθείσες θέσεις δυνάμει της απόφασης.

❸ Αναμένοντας την επιστροφή τους στην Τουρκία, οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να παραμείνουν σε κλειστά κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά. Οι αιτούντες άσυλο θα φιλοξενηθούν σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά.

❹ Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ε.Ε. και θα συνεργαστεί εν προκειμένω με τις γειτονικές χώρες καθώς και με την Ε.Ε.

❺ Η εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (βίζας) θα επισπευσθεί προκειμένου να αρθούν οι υποχρεώσεις θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια.

❻ Η Ε.Ε., σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επισπεύσει την εκταμίευση των 3 δισ. ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Οταν θα έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις έχουν εκπληρωθεί, η Ε.Ε. θα κινητοποιήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018.

❼ Στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας θα ανοίξει κατά τη διάρκεια της ολλανδικής προεδρίας το κεφάλαιο 33 και θα αρχίσουν προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα άλλων κεφαλαίων με επιταχυνόμενο ρυθμό.

❽ Παρέχεται σημαντική οικονομική ενίσχυση προς την Ελλάδα. Η Κομισιόν εκτιμά ότι το κόστος της πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας θα ανέλθει σε περίπου 280 εκατομμύρια ευρώ κατά τους επόμενους έξι μήνες. Και φροντίζει να υπενθυμίσει ότι από τις αρχές του 2015 η Ελλάδα έχει επωφεληθεί 181 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

Για το 2016, η Επιτροπή αύξησε σημαντικά τον προϋπολογισμό βοήθειας έκτακτης ανάγκης και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για την κρίση των προσφύγων ανέρχεται σήμερα σε 464 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 267 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για την Ελλάδα.

Στις 2 Μαρτίου, η Επιτροπή πρότεινε για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης έκτακτη βοήθεια συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

ΕΥΡΩΠΗ
Η «κολοκυθιά» του προσφυγικού και οι «ψευτολύσεις»
Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χτυπούν το καμπανάκι κινδύνου για κατάρρευση της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν, αν δεν περιοριστεί το φαινόμενο ντόμινο της μονομερούς επιβολής...
Η «κολοκυθιά» του προσφυγικού και οι «ψευτολύσεις»
ΕΥΡΩΠΗ
«Διάλογος» επί πτωμάτων
Την έντονη δυσαρέσκεια των Βρυξελλών για την «ακόμη πολύ αυξημένη» μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη επανέλαβε χθες προς την Αγκυρα ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε. Ολλανδός Φρανς Τίμερμανς, αυτή τη φορά μιλώντας σε...
«Διάλογος» επί πτωμάτων
ΕΥΡΩΠΗ
Διπλή ήττα για το Βίζεγκραντ
Ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο προσέφυγαν Ουγγαρία και Σλοβακία ζητώντας την ακύρωση της απόφασης για μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων από Ελλάδα και Ιταλία, ζητά να απορριφθούν οι...
Διπλή ήττα για το Βίζεγκραντ
ΕΥΡΩΠΗ
Η «Ευρώπη-φρούριο» οχυρώνεται από παντού
Με το τοξικό ζήτημα της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης αναμένεται να ξεκινήσει η σημερινή σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να στέλνουν σαφές μήνυμα στην Αγκυρα ότι παραμένουν...
Η «Ευρώπη-φρούριο» οχυρώνεται από παντού
ΕΥΡΩΠΗ
Υποβαθμίζει η Ε.Ε. τις τουρκικές απειλές για το μεταναστευτικό
Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να υποβαθμίσουν τις απειλές της Αγκυρας ότι θα ανοίξει τα τουρκικά σύνορα με την Ε.Ε., «πλημμυρίζοντας» την Ευρώπη με μετανάστες, αλλά δύσκολα κρύβουν την ανησυχία τους και περιμένουν...
Υποβαθμίζει η Ε.Ε. τις τουρκικές απειλές για το μεταναστευτικό
ΕΥΡΩΠΗ
Σκληραίνει τη στάση του το Βερολίνο απέναντι στους πρόσφυγες
Θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση προκάλεσε η άκρως αμφιλεγόμενη πρόταση που προωθεί ωμά ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Τόμας ντε Μεζιέρ περί άμεσης επαναπροώθησης στην Αφρική των...
Σκληραίνει τη στάση του το Βερολίνο απέναντι στους πρόσφυγες

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας