Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες

  • A-
  • A+
Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, αν εφαρμοστεί, μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις στις επιγραμμικές πλατφόρμες.

Επέκταση των κανόνων φορολογικής διαφάνειας της Ε.Ε. στις ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι ώστε όσοι αποκομίζουν κέρδη μέσω της ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Πρόκειται για μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, αν εφαρμοστεί, μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις στις επιγραμμικές πλατφόρμες (ηλεκτρονικές, διµερείς ή πολυµερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες οµάδες χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου).

Η πρόταση περιλαμβάνεται σε ένα νέο σχέδιο 25 δράσεων της Ε.Ε. που αφορά την καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού, την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των φορολογικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου, δηλαδή μία ημέρα πριν το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. δικαιώσει την πολυεθνική Aplle αλλά και την Ιρλανδία, αποφαινόμενο ότι ο φορολογικός παράδεισος που είχε βρει ο αμερικανικός κολοσσός στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος (με επιβολή φορολογικού συντελεστή μόλις 0,005%!) δεν αποτελούσε αθέμιτη κρατική ενίσχυση. Μια απόφαση που αμφισβήτησε εν τοις πράγμασι τις αληθινές δυνατότητες της Ε.Ε. να βάλει φορολογική τάξη από τον τρόπο που αξιοποιούν τα φορολογικά οφέλη οι πολυεθνικές στον οίκο της.

Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Επιτροπής, η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη αποτελεί «το πρώτο μέρος ενός πλήρους και φιλόδοξου ενωσιακού φορολογικού θεματολογίου για τα επόμενα έτη. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης μια νέα προσέγγιση της φορολογίας των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πολυεθνικές καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι η φορολογία στηρίζει τον στόχο της Ε.Ε. για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050».

«Η δίκαιη φορολογία είναι το εφαλτήριο που θα βοηθήσει την οικονομία μας να ανακάμψει από την κρίση», σημείωσε ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας. «Πρέπει να διευκολύνουμε τη ζωή των έντιμων πολιτών και επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την καταβολή των φόρων τους και να κάνουμε τη ζωή δυσκολότερη στους απατεώνες και τους φοροφυγάδες. Οι προτάσεις αυτές θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τα έσοδα που χρειάζονται για να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές και να δημιουργήσουν παράλληλα ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον για τους πολίτες».

Η Επιτροπή προτείνει μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας, που αντιμετωπίζει τα ζητήματα σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό και τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές εντός της Ε.Ε. Προτείνει επίσης βελτιώσεις στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίες αρνούνται να ακολουθήσουν τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

Το βέτο Ρούτε, η ειδική πλειοψηφία και η Συνθήκη

Σε πλήρη ανατροπή των Συνθηκών μπορεί να οδηγήσει η πρόταση του Ολλανδού πρωθυπουργού Ρούτε για τη δυνατότητα υποβολής βέτο από κάθε κράτος-μέλος που θα μπορεί να ανακόπτει, εφόσον διαφωνεί, την επιδότηση μιας χώρας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρόταση αποτελεί παραδοχή νομιμοποίησης του εσωτερικού διχασμού.

Το βέτο του Ρούτε δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπει η Συνθήκη της Ε.Ε. Η ειδική πλειοψηφία αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων που πρέπει να συγκεντρωθούν στο Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί μια απόφαση, όταν οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και του άρθρου 238 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. Δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 35% του πληθυσμού. Ακόμη. σε ειδικές περιπτώσεις, εάν στην ψηφοφορία δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου (για παράδειγμα, λόγω της δυνατότητας εξαίρεσης σε ορισμένους τομείς πολιτικής), η απόφαση εγκρίνεται εφόσον την υπερψηφίσει το 55% των συμμετεχόντων μελών του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού των συμμετεχόντων κρατών-μελών.

“ Είπαν

...για τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία

«Προτρέπουμε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να συμφωνήσουν σύντομα επί του διαπραγματευτικού πλαισίου για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, ώστε να προγραμματιστεί η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη που θα σημάνει την έναρξη των συνομιλιών πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα αποτελέσουν ακόμα μια κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου σε θεμελιώδεις τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία των ΜΜΕ και η καταπολέμηση της διαφθοράς» δήλωσαν ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βόρεια Μακεδονία Ilhan Kyuchyuk (Renew, Βουλγαρία) και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ε.Κ. στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε. - Βόρειας Μακεδονίας Andreas Schieder (Σοσιαλιστές, Αυστρία) μετά τις εκλογές της περασμένης Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Μακεδονία υπέβαλε αίτηση για την ένταξή της στην Ε.Ε. το 2004 και χαρακτηρίστηκε υποψήφια προς ένταξη χώρα το 2005. Το Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία στις 25 Μαρτίου 2020, σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής για μια αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης.

Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για το διαπραγματευτικό πλαίσιο των ενταξιακών συνομιλιών, οι οποίες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μετά την έγκρισή τους για τη διαδικασία ένταξης των δύο χωρών των Βαλκανίων. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να εγκρίνουν τα κείμενα αυτά και η προεδρία του Συμβουλίου να τα παρουσιάσει επίσημα κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η δημοσίευση των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 έχει αναβληθεί για το φθινόπωρο λόγω της πανδημίας.

❗️ Κάθε Δευτέρα η «Eφ.Συν.» θα ενημερώνει τους αναγνώστες της σταθερά μέσα από αυτήν τη σελίδα για ειδήσεις που «γεννιούνται» στα όργανα της θεσμικής Ευρώπης και δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

❗️ Στοιχεία, αριθμοί και όλα όσα θέλετε να μάθετε με μια ματιά για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ
Δικαίωμα στην αποσύνδεση
Η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή την έκδοση Οδηγίας για το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται από τα ψηφιακά και επικοινωνιακά εργαλεία μετά τη λήξη...
Δικαίωμα στην αποσύνδεση
ΕΥΡΩΠΗ
Κλειδί ο γρήγορος εντοπισμός
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκτιμά ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, η υγιεινή και η χρήση μάσκας προσώπου, έχουν αποδειχτεί επαρκείς για τη μείωση...
Κλειδί ο γρήγορος εντοπισμός
ΕΥΡΩΠΗ
Δωρεάν εμβόλια για όλους!
Η πανδημία του κορονοϊού δίνει την ευκαιρία να δοκιμαστεί ένας κρίσιμος θεσμός της Ε.Ε. που βασίζεται στην κινητοποίηση των πολιτών.
Δωρεάν εμβόλια για όλους!
ΕΥΡΩΠΗ
Η στρατηγική για τα εμβόλια
Τρεις κατ' αρχήν συμφωνίες προαγοράς με μεγάλες φαρμακευτικές πολυεθνικές για πιθανά εμβόλια και για πάνω από 1 δισ. δόσεις έχει μέχρι στιγμής συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Θέλουμε το εμβόλιο να είναι ένα...
Η στρατηγική για τα εμβόλια
ΕΥΡΩΠΗ
Τι προβλέπει η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
Σύμφωνα με τον συμβιβασμό που θα θέσει στο τραπέζι της συνόδου κορυφής του Ιουλίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόσβαση των κρατών-μελών στα 750 δισ. εξαρτάται πλήρως από την αξιολόγηση...
Τι προβλέπει η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΥΡΩΠΗ
Κοινωνικά και πράσινα ομόλογα
Τα κοινωνικά ομόλογα είναι χρεόγραφα η αξιολόγηση των οποίων συνδέεται με το αποτύπωμά τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικούς στόχους - στην περίπτωση του SURE στόχος δεν είναι άλλος από την...
Κοινωνικά και πράσινα ομόλογα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας