Συνεργασία Eparking με Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και Π.Σ.Α.Τ.

Η εταιρία Eparking στο πλαίσιο της στρατηγικής της για σύναψη συνεργασιών με διακεκριμένους φορείς της χώρας, προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή συνεργασίας με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης «Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.» και με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.).

Μέσω της συνεργασία αυτής, η εταιρία Eparking προσφέρει στα μέλη τόσο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ., όσο και του Π.Σ.Α.Τ., καθώς και στους α’ βαθμού συγγενείς τους, τη δυνατότητα προνομιακής έκπτωσης επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της εταιρίας κατά τη διάρκεια της στάθμευσης οχημάτων τους στους χώρους στάθμευσης της εταιρίας.

Τα μέλη των δύο αυτών σημαντικών Δημοσιογραφικών φορέων της χώρας, μπορούν να κάνουν χρήση της προσφοράς που προκύπτει από τη συνεργασία με την Eparking στις εγκαταστάσεις – σταθμούς οχημάτων που διαθέτει η εταιρία, πλησίον των κατωτέρω πέντε διεθνών αεροδρομίων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:
α) «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας
β) «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης
γ) «Διαγόρας» της Ρόδου
δ) «Δασκαλογιάννης» των Χανίων Κρήτης
ε) «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου Κρήτης.

Ανάλογες συνεργασίες θα ολοκληρωθούν από την Eparking και με άλλους φορείς της χώρας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Η Sony ανακοινώνει τη Mirrorless φωτογραφική μηχανή επόμενης γενιάς α6400