Υψηλή κερδοφορία διαχειριστών κεφαλαίου των τραπεζών
Μέλος της
ΕΝΕΔ