Υψηλή κερδοφορία διαχειριστών κεφαλαίου των τραπεζών