Παγετός στη Βόρεια Αμερική Peter Pereira/Standard Times via AP