Ο Σάμι Μοντιάνο, επιζήσας του Ολοκαυτώματος, μπροστά στη Συναγωγή της Ρόδου, σε φωτογραφία της Αρτεμης Αλκαλάη (2015)