Πολυμέρης Βόγλης, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΕΠ για τις αλλαγές στο μάθημα