Το δένδρο-γλυπτό έξω από το αρχηγείο της ΕΚΤ ©ECB- European Central Bank