Η βιομηχανική αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου στην καλύτερη εκδοχή της και η υποδειγματική ανακαίνησή της, στο εξωτερικό και το εσωτερικό (μικρή φωτ.) του καπνεργοστασίου (φωτ. Αρχείο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)