Φωτ 1.: Ο πανίσχυρος επιταχυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών. Φωτ: 2.:Ιταλικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (INFN)