«Κιβωτός» εσωτερικό της ταβέρνας που λειτουργεί στο Ψυχιατρείο