Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οδηγός για καλύτερη υγεία
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οδηγός για καλύτερη υγεία

  • A-
  • A+

Nέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και υπαγωγή τους σε ενιαίους κανόνες, κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι μερικές από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», που συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, συστήνει επιπλέον Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών που θα διαμορφώσει την επιτακτική και αναγκαία εθνική στρατηγική για τον καρκίνο, επικαιροποιεί τον τρόπο συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών και προβλέπει δημιουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) για τους χρήστες υψηλού κινδύνου.

Ακόμα, επεκτείνει τη διαδικασία κατεπείγουσας χορήγησης σε ασθενείς των φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών καθώς σε περίπτωση που η αποζημίωση όλων των φαρμάκων αυτών έπρεπε να τύχει προέγκρισης, θα προκαλούνταν υπέρμετρη και αναίτια καθυστέρηση στην πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα.

Παράλληλα εισάγει νέα ειδική διαδικασία -εκτός του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων- για την αποζημίωση θεραπειών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων.

Επιπλέον, εισάγει τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών αλλά και νέα τμήματα για τον Ιατρικό Τουρισμό και την Προστασία Δεδομένων στο υπουργείο Υγείας, επιταχύνει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, εισάγει τέλος στα καλλυντικά και ρυθμίζει την κυκλοφορία και χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων άνευ νικοτίνης βάσει της κυρίαρχης ευρωπαϊκής πρακτικής.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών ενοποιώντας όλες τις διατάξεις που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα το πλαίσιο λειτουργίας τους και αναθεωρώντας τις παρωχημένες ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο τους γενικούς όρους όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα κ.ά.).

Επιπλέον απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες, αναθεωρεί τις τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζοντας πλήρως την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας και υπάγει όλες τις κλινικές σε κοινούς κανόνες.

Εθνικά Μητρώα Ασθενών

Παράλληλα συστήνονται τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών (Registries). Το εγχείρημα είναι καθοριστικό για την ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που επιτελείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς τα μητρώα ασθενών αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την Υγεία.

Τα Μητρώα Ασθενών θα καταγράφουν ασθενείς με το ίδιο νόσημα, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φυσική πορεία της νόσου αλλά και την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το κόστος των θεραπευτικών χειρισμών.

Ακόμα, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Οσον αφορά την Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που συστάθηκε με νόμο του 2006, δίνεται η δυνατότητα για την κατά το δυνατόν ταχύτερη στελέχωσή της και αποτελεσματική λειτουργία της.

Το τέλος καλλυντικών που εισάγεται περιλαμβάνει την επιβάρυνση με εισφορά 1% επί της καθαρής χονδρικής τιμής πώλησης των προϊόντων που κυκλοφορούν και διατίθενται στη χώρα μας με υπόχρεους καταβολής του τους παραγωγούς, τους αντιπροσώπους ή τους εισαγωγείς. Στόχος του νέου τέλους ετοιμότητας των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως ονομάζεται, είναι να δώσει στον ΕΟΦ τη δυνατότητα της διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων και της δέουσας εποπτείας της αγοράς.

Παράλληλα όσον αφορά τον ΕΟΦ το νομοσχέδιο μεταφέρει την αρμοδιότητα των βιοκτόνων προϊόντων από τον Οργανισμό στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απλουστεύει και επιταχύνει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας προϊόντων αρμοδιότητάς του και καθιστά αρμόδιο τον Οργανισμό για την ανάκληση και αναστολή των αδειών χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ενώ απεμπλέκεται από τη διαδικασία ανάκλησης άδειας λειτουργίας φαρμακείου στη χορήγηση της οποίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Κανόνες συνταγογράφησης

Το νομοσχέδιο επίσης θέτει κανόνες στον τρόπο συνταγογράφησης ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, εισάγοντας την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τη χορήγησή τους, διευκολύνοντας την έκδοση και καταχώριση της συνταγής αλλά και την παρακολούθηση και τον έλεγχο -με ηλεκτρονικά πλέον μέσα- των συνταγών που εκδίδονται για κάθε συγκεκριμένο ασθενή δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Ακόμα αναπροσαρμόζει τα όρια για τη συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητικών με βάση την τρέχουσα ιατρική πραγματικότητα με αποκλειστικό γνώμονα την ανακούφιση ογκολογικών και άλλων ασθενών.

Ακόμα ανανεώνει το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) αναπτύσσοντας Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, θεσμοθετεί τα σημαντικά Κέντρα Δοτών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα και ενεργοποιεί τη διαδικασία τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός και οι φορείς της χώρας (κέντρα δοτών, μεταμοσχευτικά κέντρα, τράπεζες ομφαλοπλακουντικού αίματος κ.λπ.) που συντονίζονται από αυτόν, σε περίπτωση διεθνούς αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών.

Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης

Ταυτόχρονα, προβλέπει τη δημιουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των λεγόμενων χρηστών υψηλού κινδύνου στη χώρα είναι περίπου 17.000 άτομα, οι μισοί από τους οποίους εντοπίζονται στην Αττική. Στόχος της διάταξης είναι να δώσει τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στους εγκεκριμένους φορείς (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ, Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών) με στόχο την παροχή υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, την προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των χρηστών και των τοξικοεξαρτημένων, την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose), τη μείωση της δημόσιας όχλησης και την κινητοποίηση των χρηστών και την προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας.

ΥΓΕΙΑ
Π. Πολάκης: Σε τροχιά εκσυγχρονισμού το ΕΣΥ
Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη εγκαινιάστηκαν η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», δυναμικότητας 11 κλινών, το νέο σύγχρονο φαρμακείο 157 τ.μ. και το τελευταίας...
Π. Πολάκης: Σε τροχιά εκσυγχρονισμού το ΕΣΥ
ΥΓΕΙΑ
Η γρίπη φέτος δεν αστειεύεται και μας ήρθε απειλητική
Η γρίπη εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα και φέτος δεν αστειεύεται. Η ασθένεια και οι επιπλοκές της προκάλεσαν τον θάνατο 42 ανθρώπων στην Ελλάδα κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και τη νοσηλεία 107 ασθενών σε...
Η γρίπη φέτος δεν αστειεύεται και μας ήρθε απειλητική
ΥΓΕΙΑ
Στον αέρα 1.200 επικουρικοί γιατροί
Στο αίτημα του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, της ΕΙΝΑΠ, για καμία απόλυση επικουρικού γιατρού με αφορμή την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας αυτό απαντά...
Στον αέρα 1.200 επικουρικοί γιατροί
ΥΓΕΙΑ
ΟΕΝΓΕ: Δεν θέλουμε χειροκρότημα αλλά λήψη μέτρων
Δεν θέλουν χειροκρότημα, αλλά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι νοσοκομειακοί γιατροί, που ζητούν έκτακτη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας.
ΟΕΝΓΕ: Δεν θέλουμε χειροκρότημα αλλά λήψη μέτρων
ΥΓΕΙΑ
ΚΕΕΛΠΝΟ με... φερετζέ και άλλα αντικαπνιστικά φούμαρα
Μπορεί να μην τολμά να επαναφέρει η κυβέρνηση το «αμαρτωλό» όνομα ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά συστήνοντάς τον από την αρχή φαίνεται ότι του παραχωρεί τις ίδιες... χάρες ● Τι λέει στην «Εφ.Συν.» ο Ανδρέας Ξανθός.
ΚΕΕΛΠΝΟ με... φερετζέ και άλλα αντικαπνιστικά φούμαρα
ΥΓΕΙΑ
Βαριά ασθενής η παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας
Μόνο 600 από τους 120.000 έως 135.000 ασθενείς που χρειάζονται ανακουφιστική αγωγή στη χώρα μας εξυπηρετούνται ετησίως. Περισσότεροι από 95% από τους ασθενείς αυτούς θα μπορούσαν να στο λαμβάνουν στο σπίτι τους
Βαριά ασθενής η παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας