Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μετατάξεις κατόπιν συνέντευξης

Τη διενέργεια συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση στο πλαίσιο του συστήματος κινητικότητας προβλέπει το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή

AΠΕ-ΜΠΕ

Μετατάξεις κατόπιν συνέντευξης

  • A-
  • A+

Συνεντεύξεις εισάγονται στο νέο πλαίσιο μετατάξεων που φέρνει στο Δημόσιο το ενιαίο σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων.

Με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων από τον φορέα του Δημοσίου που δέχεται τους μετατασσόμενους, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του.

Πρόκειται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Εφ.Συν.», για μία από τις αλλαγές που προστέθηκαν στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα, το οποίο, στην οριστική του μορφή, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στο προσεχές μέλλον.

Οπως προβλέπει το νέο σύστημα κινητικότητας, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του.

Το όργανο αυτό θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:

α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν

β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους

γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο

δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Για το τελευταίο στάδιο, λοιπόν, της διαδικασίας αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων.

Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.

Προϋποθέσεις

Η έτερη σημαντική αλλαγή που αποτυπώνεται στο τελικό νομοσχέδιο αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων που πρέπει να έχει καλυμμένο ένας φορέας, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία.

Εν ολίγοις, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης.

Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά και θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Οι μετατάξεις θα διενεργούνται με ενιαία σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα διεξάγονται ως αποσπάσεις διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:

● έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους

● έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση - εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών

● έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής - όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Από το σύστημα κινητικότητας εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των πρώην σχολικών φυλάκων που μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού των νοσοκομείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους είναι η έκδοση νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και, αντιστοίχως, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Ετήσιο πρόγραμμα

Το προωθούμενο σύστημα είναι ιδιαίτερα χρονοκεντρικό. Η κινητικότητα θα διενεργείται σε τρεις κύκλους κάθε έτος, ενώ συντονιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα έχει η προς σύσταση Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, στην οποία, με βάση τις τελευταίες προσθήκες, θα συμμετέχουν ως παρατηρητές -χωρίς δικαίωμα ψήφου- ένας εκπρόσωπος από την ΑΔΕΔΥ και ένας από την ΚΕΔΕ.

Το τελευταίο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους η Επιτροπή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων.

Θα αξιολογεί τα αιτήματα και θα τα εισάγει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων -με τη μορφή πίνακα- στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ετσι, κάθε υπάλληλος θα έχει πλήρη εικόνα των προς κάλυψη θέσεων – κάτι που αποτελεί και τη βασική καινοτομία του νέου συστήματος, που διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Στον πρώτο κύκλο, τα αιτήματα θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η Φεβρουαρίου. Στις επόμενες 15 ημέρες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία που θέλει να δεχτεί προσωπικό και αυτή θα αξιολογεί τις αιτήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου.

Η μετάταξη ή η απόσπαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη 15η Μαΐου. Η απόφαση θα κοινοποιείται στον υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες θα διέπουν τη δεύτερη και την τρίτη φάση (αναλυτικότερα βλ. γράφημα).

Για όσες μετατάξεις -με το σημερινό πλαίσιο- εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Κίνητρα

Ταχύτερη βαθμολογική προαγωγή κατά δύο έτη προβλέπεται για τους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής και να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Κατά ένα έτος μειώνεται ο απαιτούμενος για τη βαθμολογική προαγωγή χρόνος για όσους επιλέξουν να αποσπαστούν στην παραμεθόριο για δύο τουλάχιστον έτη.

Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που θα συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική εξέλιξη είναι έξι έτη. Για υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσίες της παραμεθορίου, προβλέπεται η δυνατότητα, κατά τη λήξη της απόσπασής τους, να αποκτήσουν προτεραιότητα για μετάταξη σε κενή θέση της επιλογής τους στον ίδιο κλάδο.

Με την ενδοϋπουργική κινητικότητα θα επιτρέπονται αποσπάσεις μεταξύ του υπουργείου και των νομικών προσώπων ή των γραμματειών που εποπτεύει, με απόφαση του οικείου υπουργού.

Επίσης, εισάγονται αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων ύστερα από αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται, αλλά και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

Τέλος, θα επιτρέπονται αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσία άλλου νομού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποσπάσεις εκτός νομού Αττικής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια. Μετά τη διετία θα επανεξετάζεται ενδεχόμενο αίτημα παράτασης της απόσπασης.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επαναπροκηρύσσονται 22 θέσεις γραμματέων στα υπουργεία
Στην επαναπροκήρυξη 22 θέσεων διοικητικών και τομεακών γραμματέων υπουργείων μιας μερίδας υπουργείων θα προχωρήσει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συνεννόησης με τους δανειστές και γενικότερα της μνημονιακής...
Επαναπροκηρύσσονται 22 θέσεις γραμματέων στα υπουργεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κρίνετε ίνα κριθήτε!
Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί άμεσα η κυβέρνηση επιχειρεί να «ξεπαγώσει» την αξιολόγηση, αναθέτοντάς τη στους προϊσταμένους, αν θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο σύστημα επιλογής στελεχών....
Κρίνετε ίνα κριθήτε!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μαζική άρνηση στην αξιολόγηση
Επτά στους δέκα δημόσιοι υπάλληλοι πειθάρχησαν στα συνδικαλιστικά τους όργανα και έστειλαν τα έντυπα αξιολόγησης στα σωματεία τους. Ποιοι παράγοντες «μέτρησαν» για αυτήν την επιλογή και τι στάση θα κρατήσει το...
Μαζική άρνηση στην αξιολόγηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ουρές χιλιομέτρων για το Δημόσιο
Με μια θέση στον ήλιο φαίνεται να μοιάζει για χιλιάδες υποψηφίους των διαγωνισμών ΑΣΕΠ μια μόνιμη θέση εργασίας στο Δημόσιο, ακόμη και εάν για να την αποκτήσουν απαιτείται να... ξενιτευτούν από τον τόπο τους....
Ουρές χιλιομέτρων για το Δημόσιο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι τρεις πυλώνες της αξιολόγησης
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γ. Κατρούγκαλος, εισάγει στη δημόσια διοίκηση το διεθνές «μοντέλο 360°», που βασίζεται στη «συμμετοχικότητα» όχι μόνο των προϊσταμένων, αλλά...
Οι τρεις πυλώνες της αξιολόγησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νέος κύκλος μετατάξεων στο Δημόσιο
Εκκίνηση νέου κύκλου κινητικότητας -τέταρτος κατά σειρά από την εφαρμογή του ισχύοντος ενιαίου συστήματος μετατάξεων- δίνει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με χθεσινή εγκύκλιο καλεί τους...
Νέος κύκλος μετατάξεων στο Δημόσιο

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας