Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναζητείται κατεύθυνση για το λιμάνι του Βόλου
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αναζητείται κατεύθυνση για το λιμάνι του Βόλου

  • A-
  • A+

Σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου (τρίτο λιμάνι της χώρας), συμπιεσμένο αφενός ανάμεσα σε αυτά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και αφετέρου διεκδικώντας τον δικό του αυτόνομο ρόλο ως κόμβου διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ο απολογισμός των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, όπως απεικονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Βόλου κατά την πρώτη συνεδρίαση του «θεσμού» πριν από μία εβδομάδα είναι ενδεικτικός.

Τα θετικά μηνύματα αφορούν κυρίως τις προοπτικές ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας του λιμένα καθώς προβλέπεται μεγάλη αύξηση τόσο της ζήτησης τροφίμων από αραβικές, κυρίως, χώρες και δομικών υλικών για την ανοικοδόμηση Συρίας και Ιράκ όσο και της τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κρουαζιέρα.

Παράλληλα, όμως, όπως τονίζεται στο σημείωμα, «η χρόνια έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα παρά την αυταπάρνηση των εργαζομένων.

Η συνύπαρξη εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων φαίνεται να έχει φθάσει στα όριά της χωρίς, όμως, να μπορεί να εγκαταλειφθεί ούτε η μια ούτε η άλλη δραστηριότητα καθώς και οι δύο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας».

Η διοίκηση εκτιμά ότι το μειονέκτημα του μεγέθους του Λιμένα Βόλου, που δεν επαρκεί για να ανταγωνιστεί ευθέως με τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα καθώς ευνοεί την σε σύντομο χρονικό διάστημαν μετατροπή του «σε “έξυπνο” και “πράσινο” λιμάνι που θα προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες προσελκύοντας νέους πελάτες» ιδίως αφού «με τον πρόσφατο νόμο (N. 4597/2019) δίνεται η δυνατότητα υπο-παραχωρήσεων δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε εξειδικευμένους παραχωρησιούχους που θα προβούν σε επενδύσεις για την ανάπτυξή τους».

Η διαδικασία αξιοποίησης του Λιμένα Βόλου οφείλει να συμβαδίσει με τα πορίσματα της μελέτης που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάπτυξη των πολυτροπικών μεταφορών στην Π.Ε. Μαγνησίας, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας νέου λιμένα στον Αλμυρό, με μεταφορά εκεί του εμπορικού τμήματος του λιμένα.

Σε αυτή την περίπτωση, «τότε αφενός θα πρέπει να συνταχθεί ένα νέο master plan για τη νέα θέση, αλλά και να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές/ αναθεωρήσεις στο υφιστάμενο / εγκεκριμένο master plan για τις νέες χρήσεις που θα παραμείνουν εντός του λιμένα Βόλου (επιβατικές, γιώτινγκ, κρουαζιέρα)».

Εμφαση δίνεται παράλληλα στην προστασία των εργασιακών σχέσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της σχέσης λιμένα και πόλης του Βόλου.

Τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας (2015-2018) είναι πάντως ενθαρρυντικά αφού τα καθαρά κέρδη από 1.199.035 ευρώ το 2015 έφτασαν το 1.472.149 ευρώ το 2018, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα από 1.612.998 ευρώ το 2015 εκτοξεύτηκαν κυριολεκτικά στα 5.571.581 ευρώ το 2018.

Επενδύσεις

Ας σημειωθεί ότι ενώ οι επενδύσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μέχρι το 2015 ήταν μηδενικές, το 2016 ήταν 502.200 ευρώ και 657.347 ευρώ το 2018 (π.χ. ανύψωση-ευθυγράμμιση σιδηροτροχιών για την οριζοντίωση της κίνησης ηλεκτροκίνητων γερανών, προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων λιμένα Βόλου στη δυτική πλευρά της προβλήτας Νο2, αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας εμπορικού λιμένα με την προσθήκη δεύτερου διαδρόμου ζύγισης και διέλευσης οχημάτων κ.ά.).

Επίσης, ενώ από το 1999 το λιμάνι δεν είχε προμηθευτεί οποιοδήποτε μηχάνημα έργου, τα προηγούμενα χρόνια αγόρασε καλαθοφόρο όχημα, νέο περονοφόρο όχημα 15 τόνων (κόστους 209.000 ευρώ) και είναι σε εξέλιξη η ενίσχυση του έργου φορτοεκφόρτωσης με τη μεταφορά και θέση σε λειτουργία του ηλεκτροκίνητου γερανού GANZ Νο4 στην ανατολική πλευρά της πρώτης προβλήτας.

Ο γερανός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο 2019, αυξάνοντας τη δυναμικότητα φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΒ και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 260.000 ευρώ. Ας σημειωθεί πως από το 2012 εκ των 9 ηλεκτροκίνητων γερανών οι 5 ήταν εκτός λειτουργίας, οπότε επισκευάστηκε και επαναλειτουργεί, μετά το 2012, ο γερανός Νο7.

Κρίσιμο ζήτημα για την αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας αποτελεί η ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ) της επένδυσης που αφορά την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου γερανού 120 τόνων για διακίνηση όλων των φορτίων και ενός μηχανήματος για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Το συνολικό κόστος και των δύο μηχανημάτων ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ.

Οπως διευκρινίζεται από τη διοίκηση, «η πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2018, στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει η οριστική ένταξη λόγω προσκομμάτων της υπηρεσίας κρατικών ενισχύσεων»(!).

Εχουν κατατεθεί, επίσης, πλήθος προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, που εξυπηρετούν τον στόχο της μετατροπής του Λιμένα Βόλου σε «έξυπνο» και «πράσινο» λιμάνι.

Στην κατεύθυνση αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού και αναστροφής του «brain drain», έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ήδη έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν τέσσερα έργα.

Στον απολογισμό που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Χρηστών περιλαμβάνεται και Κοινωνικός απολογισμός στον οποίο περιλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και η συνδρομή στην αγορά ειδικά διαμορφωμένου σχολικού λεωφορείου κάλυψης αναγκών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το «τσουνάμι» κατεβαίνει Βόλο και Πειραιά
Μόνο η κορυφή του παγόβουνου φαίνεται πως είναι η υπόθεση εκβίασης και δωροδοκίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που αποκαλύφθηκε από την «Εφ.Συν.» και απειλεί να γίνει «Τιτανικός» για το υπουργείο Ναυτιλίας.
Το «τσουνάμι» κατεβαίνει Βόλο και Πειραιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κλείσιμο των εμπορικών λιμανιών με αντιδράσεις
Η έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια και το κλείσιμο στα δύο εμπορικά λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης προκαλούν αντιδράσεις. Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και...
Κλείσιμο των εμπορικών λιμανιών με αντιδράσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξεκινούν τα έργα επέκτασης του σταθμού κρουαζιέρας
Το έργο, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει δύο νέες θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» στη νότια πλευρά του λιμανιού του Πειραιά ● Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από κατοίκους και...
Ξεκινούν τα έργα επέκτασης του σταθμού κρουαζιέρας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης στα κάγκελα
Πόλεμος με πολλές δημόσιες αλληλοκαταγγελίες μαίνεται στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του νομού και την Ενωση Ξενοδόχων της πόλης (ΕΞΘ).
Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης στα κάγκελα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νέα διαμαρτυρία κατά της επέκτασης του λιμανιού κρουαζιέρας
Την Κυριακή, στις 6 το απόγευμα, κάτοικοι του Πειραιά λένε όχι στη «θανατηφόρα ρύπανση» από τα κρουαζιερόπλοια και «στα σχέδια της κυβέρνησης και της COSCO να επεκτείνουν το λιμάνι κρουαζιέρας σε βάρος της...
Νέα διαμαρτυρία κατά της επέκτασης του λιμανιού κρουαζιέρας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στους κορυφαίους παγκοσμίως προορισμούς κρουαζιέρας η Ελλάδα
Η Ελλάδα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη χώρα προορισμού κρουαζιέρας στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς το 2017 ταξίδεψαν στη χώρα μας 4,09 εκατ. επιβάτες.
Στους κορυφαίους παγκοσμίως προορισμούς κρουαζιέρας η Ελλάδα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας