Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παπασπύρου: Παραπλανητικά δημοσιεύματα για το νέο κτήριο του ΓΕΔΔ

Μαρία Παπασπύρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Παπασπύρου: Παραπλανητικά δημοσιεύματα για το νέο κτήριο του ΓΕΔΔ

  • A-
  • A+

Σε νέες διευκρινίσεις, τόσο για την περιβόητη… πισίνα, που όμως είναι σφραγισμένη εδώ και δέκα χρόνια δημοσιεύοντας και σχετική φωτογραφία, όσο και για τους χώρους που μισθώνονται για τις ανάγκες στέγασης του ΓΕΔΔ, προχώρησε σήμερα η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε απάντηση δημοσιευμάτων του τύπου και επειδή μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, γεγονός που επαρκεί για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω την κατωτέρω φωτογραφία:

Συνεχίζουμε αναφέροντας τα εξής: η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την εύρεση κτηρίων προκειμένου να στεγασθούν υπηρεσίες του Δημοσίου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση του ΓΕΔΔ, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, ήτοι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων μου, επεσήμανα στην ως άνω υπηρεσία την άμεση ανάγκη εύρεσης νέου κτηρίου με οικονομικότερο μίσθωμα και μεγαλύτερο εμβαδόν για τη στέγαση του γραφείου ΓΕΔΔ, καθ’ όσον η μίσθωση του κτηρίου επί της οδού Κηφισίας είχε ήδη λήξει από τον 1/2016.

Μετά από επανειλημμένες κρούσεις μου προς την Κτηματική Υπηρεσία και από ανεπιτυχείς προσπάθειες εύρεσης κτηρίου, καθώς ουδέποτε προτάθηκε το οποιοδήποτε διαθέσιμο κτήριο του Δημοσίου και πολύ περισσότερο το πρώην κτήριο καπνοβιομηχανίας «Κεράνης», τον Μάιο του 2019 διακηρύχθηκε διαγωνισμός από την Κτηματική Υπηρεσία. Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του ν.3130/2003 υπέγραψε στις 5.6.2019 πρακτικό καταλληλότητας του κτηρίου επί της οδού Λένορμαν στην περιοχή των Σεπολίων και υπεγράφη η σχετική σύμβαση μίσθωσης. Συνεπώς, είναι εξόφθαλμο ότι το πολυετές εγχείρημα της μετεγκατάστασης της υπηρεσίας του ΓΕΔΔ έτυχε να ευοδωθεί τον Μάιο του 2019.

Υπογραμμίζεται ότι η περίφημη πισίνα του κτηρίου είναι μη λειτουργική και σκεπασμένη με προστατευτικό ήδη επί δεκαετία. Προδήλως δε δεν αποτέλεσε και ούτε θα μπορούσε, άλλωστε, να αποτελέσει, κριτήριο για την επιλογή του κτηρίου, η οποία σε κάθε περίπτωση έγινε από την Κτηματική Υπηρεσία με αμιγώς οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια.

Ένα έτερο ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί, καθότι αποκρύπτεται τελείως από τον συντάκτη του δημοσιεύματος, είναι αυτό της αναλογίας του μισθώματος με το εμβαδόν του κτηρίου. Με μόνη αναφορά, κατά τρόπο παρελκυστικό και παραπλανητικό, του συνολικού μισθώματος τόσο του νέου όσο και του παλαιού κτηρίου, αποκρύπτεται η αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη παρά το ότι το μίσθωμα του νέου κτηρίου είναι ανάλογο του μεγέθους του. Το δε μέγεθος του κτηρίου υπαγορεύεται από το αυξημένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι το μίσθωμα που παρουσιάζεται να αφορά το κτήριο επί της οδού Κηφισίας τεχνηέντως δεν περιλαμβάνει τόσο τα κοινόχρηστα όσο και τα έτερα έξοδα διαχείρισης που βαρύνουν το χώρο, τα οποία ανέρχονται μηνιαίως στα ποσά των 2.000 – 3.000 ευρώ. Σημειώνεται δε, ότι κατά μέσο όρο για ένα κτήριο εμβαδού 931 τμ, με ωφέλιμη επιφάνεια 870 τμ, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατέβαλε από το 2009 έως το 2015 μηνιαίως σχεδόν 20.000 ευρώ ως μίσθωμα. Η εξέλιξη δε του ύψους του εν λόγω μισθώματος αποτυπώνεται εύγλωττα στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος καθιστά περιττή κάθε περαιτέρω αναφορά.

Τέλος, επειδή υπήρξαν παραπλανητικές αναφορές τόσο στο δημοσίευμα όσο και στα σχετικά σχόλια, αναφέρεται ότι, τόσο οι Ειδικοί Επιθεωρητές όσο και το Διοικητικό προσωπικό, που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι σύμφωνα με τον νόμο 3074/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Η αύξηση του αριθμού των προσώπων που αποσπώνται και απασχολούνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, κρίθηκε απαραίτητη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΓΕΔΔ σε συνδυασμό με την ουσιαστική ενεργοποίηση των ήδη υπαρχουσών αρμοδιοτήτων του (διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων του Δημοσίου, πειθαρχικές αρμοδιότητες, έλεγχοι «πόθεν έσχες», τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι αθλητικών σωματείων, εξωδικαστικός συμβιβασμός, αξιολόγηση σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου, κ.α.). Σχετικώς, περί των αρμοδιοτήτων του ΓΕΔΔ και περί του τρόπου άσκησής τους παραπέμπω στις αναλυτικές αναφορές που συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο θεσμός που εκπροσωπώ απολαμβάνει νοµοθετικά πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και ότι από την αρχή της θητείας μου έως σήμερα αποδεικνύω εμπράκτως ότι ενεργώ με ουδετερότητα, αμεροληψία και διαφάνεια, δρώντας αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, επιδιώκοντας την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και πατάσσοντας τη διαφθορά, από όπου κι αν αυτή προέρχεται. Ως εκ τούτου, με προσβάλλει βαθύτατα και ταυτόχρονα με προβληματίζει η αμφισβήτηση τόσο του θεσμού του ΓΕΔΔ όσο και του προσώπου μου».

ΕΤΟΣ

ΑΡ.
ΜΗΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2009

1

27.296,15

27.296,15

336.561,48

Ενοίκιο όπως είχε εξελιχθεί βάσει της σύμβασης, που προέβλεπε ανά έτος αύξηση ίση με Δ.Τ.Καταναλωτή + 1%.

11

28.115,03

309.265,33

 

2010

1

25.847,68

25.847,68

287.317,45

1η μείωση ενοικίου από 26.12.2009 έως 25.6.2010= 10%. 2η μείωση ενοικίου: από 26.6.2010 έως 25.12.2011=20%. Τα ποσοστά αυτών των μειώσεων υπολογίζονται επί του μισθώματος όπως αυτό είχε διαμορφωθεί τον Δεκέμβριο του 2009.

5

25.303,53

126.517,65

 

6

22.492,02

134.952,12

 

2011

12

22.492,02

269.904,24

269.904,24

2012

9

19.118,22

172.063,98

223.571,01

3η μείωση μισθώματος από 26.12.2011 έως και 25.9.2012 κατά ποσοστό 15%, 4η μείωση μισθώματος από 26.9.2012 έως 25.12.2012, βάσει των διατάξεων του Ν.4081/2012 (Α`, 184)

3

17.169,01

51.507,03

 

2013

12

17.169,01

206.028,12

206.028,12

 

2014

6

17.169,01

103.014,06

197.814,06

Συμφωνήθηκε με την ιδιοκτησία του β` όρόφου (22.7.2014) η 5η μείωση του μισθώματος για το χρονικό διάστημα από 26.6.2014

6

15.800,00

94.800,00

 

2015

12

15.800,00

189.600,00

189.600,00

 

2016

2

15.800,00

31.600,00

156.600,00

6η μείωση μισθώματος από 26.2.2016

10

12.500,00

125.000,00

 

 

2017 έως σήμερα

12

12.500,00

150.000,00

150.000,00

 

Όπως ανακοίνωσε η κ. Παπασπύρου, στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται δαπάνες κοινοχρήστων και έξοδα διαχείρισης, τα οποία ανέρχονται μηνιαία περί τα 2.000-3.000 ευρώ.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι οι μειώσεις που σημειώθηκαν στα μισθώματα από το 2010 και εφ’ εξής υπαγορεύονταν από την εφαρμογή των Μνημονίων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Γενική Επιθεωρήτρια απαντά σε ανυπόστατα δημοσιεύματα
Δημιουργία ψευδών εντυπώσεων καταγγέλλει η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, με αφορμή δημοσίευμα που κάνει κάνει λόγο για μετακόμιση της υπηρεσίας σε πολυτελές κτίριο με πισίνα.
Η Γενική Επιθεωρήτρια απαντά σε ανυπόστατα δημοσιεύματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Προσωπικές επιθέσεις κατά της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης
Στον βωμό της γνωστής αυθαίρετης άποψης περί ενημέρωσης και δεοντολογίας, το «Πρώτο Θέμα» συνέχισε την αποστολή του στη δολοφονία χαρακτήρων. Στο στόχαστρο μπήκε για ακόμη μια φορά η γενική επιθεωρήτρια...
Προσωπικές επιθέσεις κατά της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις ράγες των αστικών συγκοινωνιών
Με εξασφαλισμένη την κρατική χρηματοδότηση που θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ ώς το 2035, οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν φιλέτα του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, εφόσον το αποφασίσει η κυβέρνηση.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις ράγες των αστικών συγκοινωνιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υπό αμφισβήτηση χιλιάδες ιδιοκτησίες
Πάνω από 2.500 ιδιοκτησίες σε εντός σχεδίου περιοχές των δήμων Σαρωνίδας και Λαυρίου καθώς και εκατοντάδες αγροτεμάχια σε εκτός σχεδίου περιοχές της Λαυρεωτικής διεκδικούνται από το Δημόσιο.
Υπό αμφισβήτηση χιλιάδες ιδιοκτησίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανοιξε το σύστημα για την κινητικότητα στο Δημόσιο
Ο κύκλος με τη μεγαλύτερη προσφορά προς κάλυψη θέσεων για όσους δημόσιους υπαλλήλους επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας ανοίγει από σήμερα.
Ανοιξε το σύστημα για την κινητικότητα στο Δημόσιο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πριμοδοτούν τους «παλιούς» προϊσταμένους
Γαλάζιο Δημόσιο: Το κόλπο της κυβέρνησης για να επαναφέρει δικούς της σε θέσεις ευθύνης ● «Στροφή» στην εμπειρία και -μέσω αυτής- επαναφορά προϊσταμένων αρεστών στην κυβέρνηση κηρύσσει το υπουργείο Εσωτερικών.
Πριμοδοτούν τους «παλιούς» προϊσταμένους

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας