Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Το σκεπτικό για τη δικαίωση της καθαρίστριας από τον Βόλο

Δήμητρα Τσιαντάκη

EUROKINISSI

Το σκεπτικό για τη δικαίωση της καθαρίστριας από τον Βόλο

  • A-
  • A+

Με αισθήματα ανακούφισης υποδέχτηκε η κοινή γνώμη την περασμένη Πέμπτη την πρόταση που υπέβαλε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ολγα Σμυρλή προς το ανώτατο δικαστήριο, με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης εναντίον καθαρίστριας του Βόλου με την κατηγορία της πλαστογραφίας και της απάτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό που ανέπτυξε για την υπόθεση με Υπόμνημά του προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος. Στην υπόθεση παραστάθηκε και ο δικηγόρος Βόλου Γ. Συνέλης. Το υπόμνημα αυτό απαντά στα νομικά ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον τοποθετεί την υπόθεση στις πραγματικές διαστάσεις και επομένως ανοίγει τον δρόμο για την δικαίωση της εργαζομένης. Ξεχωρίζουμε δυο αποσπάσματα από το Υπόμνημα, στα οποία ο κ. Θεοδωρόπουλος αντικρούει πειστικά όσα νομικά επιχειρήματα είχαν προβληθεί από την απόφαση, η οποία ήδη βρίσκεται υπό αναίρεση.

1. Η αυτοενοχοποίηση

»Ως προς το πρώτο ζήτημα που ανακύπτει, σύμφωνα με την απόφαση, για τον δράστη: “...αν αυτός διαπράττει άπαξ απάτη, με τη χρήση του πλαστού τίτλου σπουδών και την παραπλάνηση των αρμόδιων υπαλλήλων με την ψευδή παράσταση ότι έχει το τυπικό προσόν των σπουδών να τον προσλάβουν και να τον μισθοδοτούν ως δημόσιο υπάλληλο ή, αν διαπράττει περισσότερες κατ’ εξακολούθηση πράξεις απάτης κάθε φορά που εισπράττει το μισθό του με παρασιώπηση του γεγονότος ότι προσλήφθηκε χωρίς να διαθέτει το τυπικό προσόν των σπουδών, κατόπιν εξαπατήσεως με τη χρήση πλαστού τίτλου σπουδών”.

»Επί του θέματος αυτού, πράγματι έχουν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις. Αναφέρομαι στο περιεχόμενο των αναιρέσεών μου και επαναλαμβάνω και πάλιν ότι η αναιρεσιβαλλομένη εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε τα άρθρα 17 και 98 του ΠΚ. Διότι, εφόσον η πλάνη κατά τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλομένης συνάγεται ως αποτέλεσμα της χρήσης του πλαστού, που πάντοτε κατατίθεται στην αρχική φάση της διαδικασίας διορισμού, η παραδοχή της τέλεσης της απάτης με δύο από τους υπαλλακτικά προβλεπόμενους τρόπους (θετική ενέργεια – παράλειψη) και η χρονική ταύτιση του δεύτερου (παρασιώπηση) με την επέλευση των αποτελεσμάτων της ίδιας αρχικής πλάνης (θεμελίωση αξίωσης μισθού από την υπαλληλική σχέση – καταβολές) συνιστά προδήλως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 17 και 98 ΠΚ, δεδομένου ότι, εκτός των άλλων, σύμφωνα με τη νομολογία του Ακυρωτικού, για να υπάρχει κατ’ εξακολούθηση τέλεση της απάτης πρέπει οι τυχόν αλλεπάλληλες περιουσιακές μεταθέσεις να αποτελούν
προϊόν ξεχωριστής πλάνης και όχι της αρχικά προκληθείσας, ΑΠ 570/2012, ΑΠ 128/2018, ΑΠ 983/2018.

Η θεμελίωση της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσής μου για ανακοίνωση κάθε μήνα των προαναφερομένων (πλαστό απολυτήριο κλπ.), εφ’ ενός στη σύμφωνα με την αναιρεσιβαλλομένη προηγούμενη δική μου παράνομη ενέργεια (νόθευση και κατάθεση του απολυτηρίου) και αφ’ ετέρου στο καθήκον αληθείας που έχει ο Δημοτικός Υπάλληλος είναι απολύτως αναιτιολόγητη.

Και τούτο, διότι δεν υφίσταται νομική υποχρέωσή μου, ούτε από το Νόμο, ούτε από τη σχέση εργασίας μου, αλλά ούτε από τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, αφού τέτοια υποχρέωση έρχεται σε πρόδηλη αντίθεση με το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης του δράστη, δηλαδή το δικαίωμα του να αρνηθεί να αποκαλύψει προγενέστερη επικίνδυνη ενέργειά του που συνεπάγεται πειθαρχική ή ποινική του ευθύνη».

2. Η αξιοποίηση του «πλαστού»

»Ως προς το 2ο ζήτημα, αν ο δράστης, ο οποίος εξαπατώντας τους αρμόδιους με πλαστό τίτλο σπουδών “...που βεβαιώνει ανύπαρκτο απαιτούμενο τυπικό προσόν, καταφέρει να προσληφθεί στο Δημόσιο ή στο ΝΠΠΔ και να παρέχει την εργασία του σ’ αυτό, όταν αυτός έχει τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και μπορεί να προσφέρει την εργασία για την οποία προσλήφθηκε, ανακύπτει το ζήτημα, αν υπάρχει η απαιτούμενη για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης, ζημία του Δημοσίου ή του Ν.Π.Π.Δ., ενόψει της προσφερόμενης σ’ αυτό εργασίας έναντι του καταβαλλόμενου μισθού και, αν από την παροχή της εργασίας ισοσταθμίζεται πλήρως η βλάβη που υφίσταται το Δημόσιο ή το Ν.Π.Π.Δ. από το μισθό που καταβάλλει”.

»Ως προς το θέμα αυτό, που πρέπει να εξετάζεται, όχι γενικά, αλλά με βάση κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. άλλο το πλαστό πτυχίο του νευροχειρουργού και άλλο το πλαστό πτυχίο του Δημοτικού Σχολείου για την πρόσληψη καθαρίστριας), αναφέρομαι στο περιεχόμενο των αναιρέσεών μου και επαναλαμβάνω ότι δεχόμενη η αναιρεσιβαλλόμενη ότι υφίσταται περιουσιακή ζημία του Δήμου ανερχόμενη στο ύψος των μικτών μισθών που μου καταβλήθηκαν (επειδή η πρόσληψή μου δεν ήταν νόμιμη, κατά συνέπεια δε
καταδικάζοντάς με για το παραπάνω αδίκημα, παρά το γεγονός ότι πράγματι εργάσθηκα, προσφέροντας τις υπηρεσίες μου προσηκόντως, χωρίς για τη θέση που προσλήφθηκα να απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις και άρα η “βλάβη” του Δήμου ισοσταθμίζεται πλήρως από την ισάξια αντιπαροχή μου), δεχόμενη τα ανωτέρω, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το αρ. 386 του ΠΚ και χωρίς την απαιτούμενη αιτιολογία έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκα, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται
απάτη γιατί δεν υπάρχει περιουσιακή βλάβη κατά τα ανωτέρω.

»Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα πολιτικά δικαστήρια, κρίνοντας περιπτώσεις παράνομων και άκυρων προσλήψεων, διαχρονικά δέχονται, ότι ο εργαζόμενος έχει και σε αυτές τις περιπτώσεις αξίωση για καταβολή του μισθού του, αν όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού παρείχε την εργασία του και ως προς αυτό, ο εργοδότης κατέστη πλουσιότερος και οφείλει να αποδώσει αυτό που ωφελήθηκε.

Αυτά δε ισχύουν, είτε αναφερόμαστε σε ιδιωτική σύμβαση εργασίας, είτε σε σύμβαση με το δημόσιο, αφού ουδεμία διάκριση γίνεται. Η νομολογία δε αυτή, είναι διαχρονική και ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η ΑΠ 575/2018, η οποία έκρινε ότι και σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, η παρασχεθείσα εργασία δεν είναι ανάξια προστασίας και ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισθό, τουλάχιστον με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, υπάρχει δηλαδή αντιπαροχή και μάλιστα όχι αμελητέα. Αλλά και πέραν των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, έχει υποστηριχθεί από τον Καθηγητή κ. Λεβέντη, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις της άκυρης σύμβασης εργασίας, επειδή ο εργαζόμενος δεν είχε τα αναγκαία προσόντα, άδειες κ.λπ., τότε η αποδοτέα ωφέλεια, είναι ο μισθός που θα κατέβαλε ο εργοδότης, βάσει έγκυρης σύμβασης, σε κάποιον εργαζόμενο που θα είχε το απαιτούμενο πτυχίο ή άδεια.

Δηλαδή, η βάση της απαίτησης του εργαζομένου που στερείται του νόμιμου πτυχίου, είναι η ίδια η εργασιακή σχέση και μόνον επικουρικά οι διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Μάλιστα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ΟλΑΠ 23/2003 (πολιτική), η οποία έκρινε ακριβώς αυτό το ζήτημα και απεφάνθη το Ακυρωτικό ότι όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη εξαιτίας απαγορευτικής διάταξης νόμου (τούτο δε συμβαίνει και στην περίπτωση παροχής εργασίας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα από το νόμο για τη συγκεκριμένη εργασία τυπικά προσόντα), μπορεί να θεμελιωθεί αγώγιμο δικαίωμα αποζημίωσης τόσο με κύρια βάση την παροχή εργασίας, όσο και επικουρικά με βάση τις διατάξεις των αρ. 904 ΑΚ επ.

»Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός πως σε αυτές τις περιπτώσεις συγκροτείται αδίκημα σε βάρος του τρίτου συνυποψηφίου, που αποκλείστηκε από τη συγκεκριμένη θέση. Ο τρίτος δηλαδή, επιλαχών, που δεν διορίστηκε είναι ο παθών εκ του αδικήματος της απάτης και της πλαστογραφίας. Ο τρίτος αυτός, ο οποίος άλλως θα διοριζόταν, υπέστη περιουσιακή βλάβη, όχι όμως το Δημόσιο, αφού αυτό έλαβε την ισάξια αντιπαροχή της παρασχεθείσας εργασίας».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Την αθώωση της καθαρίστριας από τον Βόλο ζήτησε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Την αθώωση της Δήμητρας Τσιαντάκη πρότεινε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή προς την Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, προτείνοντας να αναιρεθεί η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε 10ετή...
Την αθώωση της καθαρίστριας από τον Βόλο ζήτησε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ελεύθερη η καθαρίστρια
Με χειροκροτήματα υποδέχτηκε το ακροατήριο την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που έκρινε χθες την αίτηση αναστολής της ποινής της 53χρονης καθαρίστριας του Δήμου Βόλου, η υπόθεση της...
Ελεύθερη η καθαρίστρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρότεινε αθώωση ο Αρειος Πάγος
Η αντεισαγγελέας ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της καθαρίστριας από τον Βόλο, η οποία βρέθηκε στη φυλακή επειδή παραποίησε το Απολυτήριο Δημοτικού προκειμένου να μπορέσει να πιάσει...
Πρότεινε αθώωση ο Αρειος Πάγος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εισήγηση για αθώωση της καθαρίστριας
Να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου της Λάρισας και να κηρυχθεί αθώα η καθαρίστρια, που είχε καταδικαστεί για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Αρείου...
Εισήγηση για αθώωση της καθαρίστριας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση της καθαρίστριας
Στον Άρειο Πάγο κρίνεται σήμερα η υπόθεση της 53χρονης καθαρίστριας από τον Βόλο, η οποία καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση γιατί προσκόμισε πλαστό απολυτήριο δημοτικού προκειμένου να εργαστεί. «Θα ήθελα να...
Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση της καθαρίστριας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ντρέπομαι, αλλά ήθελα τα παιδιά μου να έχουν μια καλύτερη ζωή από τη δική μου»
Την ευγνωμοσύνη της εξέφρασε η 53χρονη καθαρίστρια σε όλους όσοι της στέκονται αλληλέγγυοι, δηλώνοντας στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος του Βόλου» πως παραποίησε τα στοιχεία του πιστοποιητικού Δημοτικού Σχολείου...
«Ντρέπομαι, αλλά ήθελα τα παιδιά μου να έχουν μια καλύτερη ζωή από τη δική μου»

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας