Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Tα πρόσθετα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Tα πρόσθετα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες

 • A-
 • A+

Με στόχο την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και των υποδομών τους αλλά και την ανακούφιση των πυρόπληκτων η κυβέρνηση ανακοίνωσε πολλές δράσεις και αποζημιώσεις καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού για τη συγκέντρωση της διεθνούς αλληλεγγύης.

Α. ΑΜΕΣΗ ΑΡΩΓΗ

 • 1. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτου επιδόματος στους πληγέντες μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των υλικών ζημιών από τα συνεργεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Το επίδομα σε οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν θα είναι ύψους 5.000 €
 • Για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ποσόν ανέρχεται στις 6.000 €
 • Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν η ενίσχυση ανέρχεται στα 8.000 €
 • 2. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας συν εφάπαξ ποσόν 45 ημερήσιων επιδομάτων (650 €) ανεργίας σε όσους ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών
 • 3. Εφάπαξ καταβολή έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσόν δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, στους πυρόπληκτους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ
 • 4. Επίσπευση, άνευ χρονολογικής σειράς, των αιτήσεων συνταξιοδότησης εκείνων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν έως 31/9/2018, των οποίων η ασφαλιστική τους περιοχή ή η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός των πληγεισών περιοχών
 • Β. ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ
 • Για τους φορολογούμενους, που υπάγονται στη ΔΟΥ Παλλήνης και στη ΔΟΥ Ελευσίνας, προβλέπεται:
 • 1. Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018
 • 2. Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018
 • 3. Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018
 • 4. Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως και 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Επιπλέον, για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις δύο παραπάνω ΔΟΥ, προωθούνται αποφάσεις για:
 • 5. Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 31 Ιουλίου 2018, έως και 30 Οκτωβρίου 2018, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου
 • 6. Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Οκτωβρίου 2018
 • 7. Παράταση για την υποβολή μεταβολών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους.
 • Επίσης, για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν ή θα λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή της
 • 8. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του έτους για τα ακίνητα που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα
 • Γ. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • 1. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης και δόσεων ρυθμίσεων έως 31/12/2018
 • 2. Για τις δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις
 • 3. Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις
 • 4. Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
 • 5. Οσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, διατηρούν τη ρύθμιση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων
 • 6. Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα της καταστροφής, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων
 • 7. Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή
 • 8. Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα μέλη χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31/12/2018 χωρίς προϋποθέσεις, η δε χορήγηση των προβλεπομένων παροχών-επιδομάτων καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση χρονολογικής σειράς
 • 9. Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που ρυθμίζονται - αποπληρώνονται μέσω της σύνταξής τους, από τις 40 δόσεις που ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις. Το μέτρο αυτό θα αφορά τους υποψήφιους συνταξιούχους που δεν έχει απονεμηθεί ακόμα η σύνταξή τους, αλλά και τους υφιστάμενους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση

Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΟΕΚ

 • 1. Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση
 • 2. Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, όπως έχουν οριστεί με βάση τη σχετική Υ.Α., για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018
 • 3. Αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από την πυρκαγιά από σήμερα μέχρι την 30/9/2019

Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ

 • 1. Παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1.200 ευρώ σε κάθε πληγείσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών της αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου
 • 2. Εκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου ύψους 2.000.000 ευρώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών όπως η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, αγορά τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού αλλά και για την άμεση και τάχιστη αποκατάσταση ζημιών σε βασικές υποδομές
 • 3. Ανοιγμα των διοδίων στις πληγείσες περιοχές μέχρι την αντιμετώπιση της κρίσης από την πυρκαγιά
 • 4. Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ώστε να μη χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη διαγραφής ή άλλο διοικητικό πρόστιμο
 • 5. Η ΔΕΗ ήδη αποφάσισε τη διαγραφή των οφειλών για ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες της, η οποία έχει καταναλωθεί από 1/1/2018 έως και σήμερα για οικίες και καταστήματα που καταστράφηκαν, καθώς και για τις οικίες των οικογενειών των θυμάτων και θα προχωρήσει σε γενναίες ρυθμίσεις για παλαιότερες οφειλές στις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών
 • 6. Αυτονοήτως ο ΕΟΠΥΥ θα αντικαταστήσει όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τα τεχνικά βοηθήματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 • 1. Τέκνα πληγεισών οικογενειών που φοιτούν ή θα εισαχθούν φέτος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωμα μεταγραφής στο ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί και για επόμενα έτη με απόφαση του υπουργού Παιδείας
 • 2. Επίσης ο βαθμός των μαθητών οικογενειών που έχουν πληγεί και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται στις αντίστοιχες σχολές ως υπεράριθμοι
 • Ζ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
 • 1. Οικονομική ενίσχυση στον ή στη σύζυγο ή, αν δεν υπάρχει, στον πλησιέστερο συγγενή θανόντος εξαιτίας της πυρκαγιάς ύψους 10.000 ευρώ
 • 2. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα ανήλικα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές ύψους 1.000 ευρώ ανά τέκνο έως την ενηλικίωσή τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους
 • 3. Τα τέκνα αυτά εάν εισαχθούν φέτος ή εάν ήδη φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας μεταγράφονται στο ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή κατοικία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας και για τα επόμενα έτη
 • 4. Οσα από τα τέκνα αυτά συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 ο βαθμός τους προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται στις σχολές τους ως υπεράριθμοι. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επαναληφθεί με απόφαση του υπουργού Παιδείας
 • 5. Ενα συγγενικό πρόσωπο α' ή β' βαθμού ή σύζυγος θύματος από την πυρκαγιά αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Δικαίωμα διορισμού αποκτούν και τα άτομα που υπέστησαν αναπηρία ποσοστού 67% και άνω λόγω της πυρκαγιάς.
 • Επίσης η ελληνική Βουλή αποφάσισε ομόφωνα στη διάσκεψη των προέδρων τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στο λογαριασμό κάθε παιδιού που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές. Το ύψος του ποσού θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής.

Η. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 • 1. Με ειδικές διατάξεις θα δοθούν για πρώτη φορά επιδοτήσεις και για τους περιβάλλοντες χώρους κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές
 • 2. Με ειδική ρύθμιση το υπουργείο Υποδομών θα αναλάβει τη δωρεάν εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων
 • 3. Δημιουργία ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό τη χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική και κυρίως για την ανακατασκευή και αποζημίωση των κατοικιών που καταστράφηκαν και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και των υποδομών τους

Λογαριασμός Τράπεζας της Ελλάδος

23/2341195169 με IBAN GR4601000230000002341195169

  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
81 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί
Μέσα σε βαρύ πένθος η Ελλάδα μετράει τις ανθρώπινες απώλειες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και στη Ραφήνα.. Παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων, ενώ οι τραυματίες έφτασαν χθες το βράδυ...
81 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εσωσαν κόσμο στο Μάτι και παίρνουν τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα
Τιμητική εκδήλωση για την πολιτογράφηση των τριών αλιεργατών, οι οποίοι στις 23 Ιουλίου 2018, κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, έσωσαν μαζί με συναδέλφους τους δεκάδες συμπολίτες μας που είχαν...
Εσωσαν κόσμο στο Μάτι και παίρνουν τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ελεγε ο άλλος: “Οχι, πάρε την κυρία, είναι πιο καμένη από μένα”»
Ο αρχιφύλακας Γιάννης Πάπαρης εν αγνοία του πρωταγωνίστησε σε ένα βίντεο τηλεοπτικού σταθμού, όταν στις φωτιές στο Μάτι ένα συνεργείο τον κατέγραψε να κουβαλά στους ώμους του μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε...
«Ελεγε ο άλλος: “Οχι, πάρε την κυρία, είναι πιο καμένη από μένα”»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πυρετώδεις εργασίες για την ανακούφιση των πληγέντων
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές της ανατολικής Αττικής ● Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.136 αιτήσεις έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ● Στις ΜΕΘ...
Πυρετώδεις εργασίες για την ανακούφιση των πληγέντων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καταγγελία δημάρχου Ραφήνας και διάψευση
Συνεχίζεται το γαϊτανάκι ευθυνών για τις φονικές πυρκαγιές της περασμένης Δευτέρας. Ο Ευάγγελος Μπουρνούς κατηγόρησε περιφερειακή σύμβουλο ότι πλαστογράφησε κείμενο πρακτικών που δείχνουν ότι του δόθηκε...
Καταγγελία δημάρχου Ραφήνας και διάψευση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων
Συνεχίζει να μετράει τις ανθρώπινες απώλειες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και στη Ραφήνα, η Ελλάδα. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έφτασαν τους 88. Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας, τα ξημερώματα του Σαββάτου...
Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας