Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πώς θα μοριοδοτηθούν οι αιτήσεις μετεγγραφής
EUROKINISSI / ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πώς θα μοριοδοτηθούν οι αιτήσεις μετεγγραφής

  • A-
  • A+

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τις μετεγγραφές των φοιτητών, ενώ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων. Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ, ή μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού το οποίο δύνανται να εισηγηθούν αιτιολογημένα οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου ΑΕΙ.

Η μοριοδότηση των αιτήσεων

Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα- και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα- και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα- και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (μόρια 3). Κατά κεφα­λήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιούνται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί για το εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και τον ΑΦΜ των γονέων του.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των μελών της οικογένειάς του το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμε­νου φορολογικού έτους.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκ­κλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), κα­θώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (μόριο 1).

Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ές με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγ­γραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφα­σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρ­τήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1).

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Ειδικά για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να λάβει υποψήφιος με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η επιτροπή ενστάσεων μπο­ρεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγ­γραφή και εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση θεραπείας, να λαμβάνει απόφαση για τη μη εφαρμογή του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.

Στις περιπτώσεις αιτούντων που δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Μετεγγράφονται χωρίς μοριοδότηση οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη όπου ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην πλησιέστερη πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, και

β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή φοιτητές που πάσχουν από τις προβλεπόμενες παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη όπου πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα ή στην πλησιέστερη στις ανωτέρω πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.

γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Χειρουργική» επέμβαση στις αντιστοιχίες τμημάτων
Καθορίστηκε με Υπουργική Απόφαση η αντιστοιχία για τις μετεγγραφές των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
«Χειρουργική» επέμβαση στις αντιστοιχίες τμημάτων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πανάκριβό μου μεταπτυχιακό
Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας απελευθερώνονται πλήρως οι αμοιβές των διδασκόντων στα μεταπτυχιακά προγράμματα, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των διδάκτρων.
Πανάκριβό μου μεταπτυχιακό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πού θα πέσουν φέτος οι βάσεις
Η αύξηση κατά 3.643 των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που διαμορφώνει τον συνολικό αριθμό σε 78.335, αναμφίβολα είναι μια ευχάριστη είδηση για τους περισσότερους από 100.000 φετινούς υποψηφίους.
Πού θα πέσουν φέτος οι βάσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μετεγγραφές φοιτητών – τα τελικά αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών με σοβαρές παθήσεις ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, μετά την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων • Πού και πώς μπορούν να...
Μετεγγραφές φοιτητών – τα τελικά αποτελέσματα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών
Από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και έως τις 19 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τη μετεγγραφή των φοιτητών. • Ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση μετεγγραφής, οι...
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στον αστερισμό της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ
Τις επόμενες μέρες, πιθανόν την Τρίτη, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δίνοντας μια απάντηση, γι΄ άλλους λυτρωτική και γι΄...
Στον αστερισμό της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας