Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στερούν υποτροφίες από ευάλωτους φοιτητές

Ο Βασίλης Διγαλάκης αρνείται να αναγνωρίσει αναδρομική ισχύ σε ΚΥΑ που ο ίδιος υπέγραψε, αποκαθιστώντας αδικίες στη μοριοδότηση υποψηφίων

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στερούν υποτροφίες από ευάλωτους φοιτητές

  • A-
  • A+
Η αρτηριοσκληρωτική στάση του υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη εμποδίζει 414 υποτρόφους, που μάλιστα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να εισπράξουν τα χρήματα-ανάσα που δικαιούνται.

Ολη του την αυστηρότητα φαίνεται να εξάντλησε ο υφυπουργός Παιδείας σε 414 υποτρόφους του ΙΚΥ, αρνούμενος να αναγνωρίσει αναδρομική ισχύ της ΚΥΑ που ο ίδιος είχε υπογράψει λίγους μήνες πριν και η οποία αποκαθιστούσε αδικίες στη μοριοδότηση των υποψηφίων, εμποδίζοντας έτσι την εκταμίευση του ποσού για τους επιτυχόντες που ανήκουν μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες.

Μετά από σχετική πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ-Β’ κύκλος 2017-2018), το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δέχτηκε περίπου 12.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις και μετά από πολύμηνη διαδικασία ελέγχων στις 25 Φεβρουαρίου 2019 αναρτήθηκε ο πίνακας των 2.562 αρχικών επιτυχόντων και ο πίνακας των 1.825 φοιτητών που, ενώ ανήκαν σε ευπαθή ομάδα, δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ακολούθησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τις οποίες διαμορφώθηκαν κυρίως τέσσερις κατηγορίες αιτούντων:

1. Φοιτητές/τριες που διατείνονται πως ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το ΙΚΥ -ή φοιτητές που δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς η προσωπική ενημέρωση που τους έγινε- αποστέλλουν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που έλειπαν από τους φακέλους.

2. Υποψήφιοι που ενώ συγκέντρωναν τα απαιτούμενα μόρια επιτυχίας με λιγότερα προσόντα, εξαιτίας λάθους ή από υπερβάλλοντα ζήλο, ζήτησαν την υπαγωγή τους σε κάποια μη χρειαζούμενη υποκατηγορία.

3. Ορισμός και υπαγωγή φοιτητών στην κατηγορία του μέλους πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, όταν ή οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας έχει σταματήσει να είναι προστατευόμενο μέλος.

4. Διαζευγμένες φοιτήτριες με παιδί ή υποψήφιοι-τέκνα διαζευγμένων γονέων που είτε διεκδικούν την παραπάνω ιδιότητα, είτε το δικαίωμα να θεωρούνται οι ίδιοι/ες αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας.

Και ενώ οι δύο πρώτες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν εύκολα, η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία έφταναν σε αδιέξοδο λόγω του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Γι’ αυτόν τον λόγο το Δ.Σ. του ΙΚΥ προώθησε τότε διορθωτική ΚΥΑ στο υπουργείο Παιδείας, η οποία υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπουργό Βασίλη Διγαλάκη στις 26.9.2020 (υπ’ αριθμ. 137998/Ζ1/2019 ΚΥΑ).

Εν συνεχεία το Δ.Σ. του ΙΚΥ πήρε την πρωτοβουλία να κάνει κατ’ αρχάς δεκτές τις ενστάσεις περίπου 800 υποψηφίων, ωστόσο η Εποπτεύουσα Αρχή (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) με σχετικό της έγγραφο (υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019) απέρριψε 414 ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες που απορρέουν είναι «μη επιλέξιμες» και «αντιβαίνουν όρους της ισχύουσας ΚΥΑ».

«Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο καθώς από τη μία μεριά η εποπτεύουσα αρχή, ερμηνεύοντας την ΚΥΑ με διαφορετικό τρόπο, μας «δένει τα χέρια», ενώ από την άλλη υπάρχει η δηλωμένη πρόθεση πολλών ενιστάμενων για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση μη υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΙΚΥ «περί αποδοχής των ενστάσεών τους»» αναφέρει επιστολή η οποία εστάλη στις 20 Μαΐου 2020 στον υφυπουργό Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη, και την οποία υπέγραφαν τα μέλη -τακτικά και αναπληρωματικά- του Δ.Σ. του ΙΚΥ ζητώντας ευνοϊκή επίλυση του θέματος.

Λίγες μέρες μετά, στις 5 Ιουνίου, ο Βασ. Διγαλάκης απορρίπτει το αίτημα του Δ.Σ. του ΙΚΥ, μπλοκάροντας ουσιαστικά την άμεση εκταμίευση και απορρόφηση κονδυλίων, που παραμένουν αδιάθετα, για τους 414 αιτούντες υποτροφία. Για την αρνητική έκβαση της υπόθεσης ενημέρωσε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τού ΙΚΥ ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Κυριάκος Αθανασίου, ανακοίνωση στην οποία ο υφυπουργός ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει κατηγορώντας τη διοίκηση του ΙΚΥ ότι εξ αρχής προχώρησε αυθαίρετα σε διασταλτική εφαρμογή της ΚΥΑ.

Η διελκυστίνδα

«Το ΙΚΥ, προκειμένου να θεραπεύσει τις ανωτέρω εσφαλμένες ενέργειές του, αιτήθηκε προς το υπουργείο Παιδείας την τροποποίηση σημείων της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Οπως ενημέρωσε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Διγαλάκης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, με επιστολή του, τυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την έκδοση της προκήρυξης και συγκεκριμένα ως προς ουσιώδεις όρους της είναι μη επιτρεπτή και παράνομη ως αντιβαίνουσα στους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αποτελεί, δε, αδιαφανή και διαβλητή διαδικασία, που είναι πιθανόν να ερμηνευθεί ως διάκριση ή ευμενής μεταχείριση κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα της συνολικής δαπάνης» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Στη διελκυστίνδα μεταξύ ΙΚΥ και υπουργείου Παιδείας, η οποία λαμβάνει πολιτικά χαρακτηριστικά αφού το παρόν Δ.Σ. του ΙΚΥ συγκροτήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγουν να «ποδοπατιούνται» 414 υπότροφοι που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι οικογένειες των οποίων στηρίζονταν στην εκταμίευση των τροφείων, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τις περαιτέρω οικονομικές δυσκολίες που έφερε μαζί της.

«Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, αλλά έχουμε υπογράψει σύμβαση και τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε! Η οικογένειά μου μπήκε στη διαδικασία να μου νοικιάσει σπίτι, καθώς μέχρι πρότινος συγκατοικούσα με έναν συμφοιτητή μου, με την προοπτική ότι με τα 3.400 ευρώ της υποτροφίας θα κάλυπτα τα έξοδά μου μέχρι την αποφοίτησή μου. Αν το ξέραμε ότι θα υπήρχε πρόβλημα, θα είχα κάνει αίτηση στην εστία του Πανεπιστημίου» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Φ.Κ., τεταρτοετής φοιτητής στο ΠΑΜΑΚ και επιτυχών της ΕΚΟ-Β’ κύκλος 2017-2018. «Φαίνεται ότι η κυβέρνηση μένει απλώς στα λόγια όταν πρόκειται για αριστούχους μεν, φτωχούς δε φοιτητές. Η αποκατάσταση της αδικίας είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης» προσθέτει πατέρας επιτυχόντος.

■ Στο facebook έχει δημιουργηθεί κλειστή ομάδα με το όνομα «Παραλίγο Υπότροφοι ΙΚΥ 2017-2018» με σκοπό να συγκεντρωθούν «και οι 414 αδικημένοι υπότροφοι του ΙΚΥ και να κυνηγήσουμε συλλογικά τη δικαίωσή μας!».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανοίγει η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές των φοιτητών
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, ότι από την Πέμπτη 05/11/2020 έως και την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν...
Ανοίγει η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές των φοιτητών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γίνε και εσύ γιατρός με 17.000 ευρώ τον χρόνο
Δεν έχασε χρόνο η Ιατρική του ΑΠΘ και μόλις λίγες μέρες μετά την ψήφιση του σαρωτικού πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για...
Γίνε και εσύ γιατρός με 17.000 ευρώ τον χρόνο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μπάχαλο με τα μαθήματα και την εξεταστική στα Πανεπιστήμια
Το υπουργείο πέταξε την ευθύνη στα ιδρύματα, οι πρυτάνεις των ιδρυμάτων στους καθηγητές και οι καθηγητές στους φοιτητές, με το πρόγραμμα των εξεταστικών να παραμένει άγνωστο.
Μπάχαλο με τα μαθήματα και την εξεταστική στα Πανεπιστήμια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιμένει το υπουργείο Παιδείας στην εκκένωση των φοιτητικών εστιών
Εμμένει στην απόφασή του το υπουργείο Παιδείας για εκκένωση των φοιτητικών εστιών, παρά τις έντονες και μαζικές αντιδράσεις από τους συλλόγους οικοτρόφων των Πανεπιστημίων της χώρας.
Επιμένει το υπουργείο Παιδείας στην εκκένωση των φοιτητικών εστιών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ασφυκτιά το τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκοπείου από τον τεράστιο αριθμό μετεγγραφών
Ο μεγάλος αριθμός μετεγγραφέντων φοιτητών έχει φέρει το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε οριακή κατάσταση, με τους φοιτητές να προχωρούν σε κινητοποίηση, στην είσοδο...
Ασφυκτιά το τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκοπείου από τον τεράστιο αριθμό μετεγγραφών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιδεία για όλο και... λιγότερους
Νέο εξεταστικό σύστημα, νέα προγράμματα σπουδών, χρηματοδότηση και αξιολόγηση των πανεπιστημίων είναι ορισμένες από τις αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.
Παιδεία για όλο και... λιγότερους

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας