Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φωτογραφία αρχείου

MotionTeam

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  • A-
  • A+

Μετά από μία περίοδο μακράς διαβούλευσης και έντονων αντιδράσεων, κατατέθηκε, σήμερα, το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, φέρνοντας την ελληνική κοινωνία ένα βήμα πιο κοντά στην αναδιοργάνωση του τοπίου της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Η διαμόρφωση του νέου Πανεπιστημίου γίνεται έχοντας ως γνώμονα ακαδημαϊκά κριτήρια, και τις εκθέσεις αξιολόγησης, αντίθετα με λογικές επικαλύψεων, πολυδιάσπασης και υπερεξειδίκευσης. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε καμία εργαστηριακή ή κτιριακή επένδυση να μη χάσει τον ρόλο της και σε καμία περίπτωση να μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των Ιδρυμάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, απεναντίας μάλιστα, είναι προφανές ότι θα υπάρξει αναβάθμιση», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας στη σχετική του ανακοίνωση.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) θα έχει συνολικά πέντε Σχολές και είκοσι έξι ακαδημαϊκά Τμήματα, με τον πρώτο κύκλο σπουδών να διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες. Συγκεκριμένα ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

Σχολή Μηχανικών

α. Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
β. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
γ. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
δ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
ε. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
στ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ζ. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
η. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
β. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
γ. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
ε. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
στ. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

α. Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
β. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
γ. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης
δ. Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

α. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
β. Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
γ. Τμήμα Εργοθεραπείας
δ. Τμήμα Μαιευτικής
ε. Τμήμα Νοσηλευτικής
στ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Τροφίμων 

α. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
β. Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου  & Ποτών

Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο εκλεγμένος Πρύτανης και η Σύγκλητος, το ίδρυμα προβλέπεται να διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή έως την 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης θα αναδειχθούν ύστερα από εκλογές που θα διεξαχθούν έως την 1η Απριλίου 2018.

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2018 θα αποτελέσει ουσιαστικά μεταβατική περίοδο για τους φοιτητές που προέρχονται από τα υπό συγχώνευση ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών των δύο ΤΕΙ μέχρι και την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εξεταστικής του ερχόμενου Σεπτέμβρη. Η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΠΔΑ θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Το μείζον ζήτημα της αντιστοίχησης των μαθημάτων των απορροφώμενων ΤΕΙ με τα νέα προγράμματα σπουδών θα αποφασιστεί από τη Συνέλευση των νέων Τμημάτων. Μόνο τότε θα  καθοριστούν τα υπολειπόμενα μαθήματα για την απόκτηση του τίτλου σπουδών είτε του Τμήματος του ΠΔΑ είτε του Τμήματος ΤΕΙ ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο εκάστοτε σπουδαστής, καθώς του δίνεται κι η δυνατότητα να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ στο οποίο έχει εισαχθεί, υποβάλλοντας μη ανακληθείσα υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος  του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Στην περίπτωση που κατά την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, κάποιος φοιτητής έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων, που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου,σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δεν μπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.

Παραμένει το ζήτημα των αποφοίτων των δύο συγχωνευόμενων ΤΕΙ, για τους οποίους ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, σε πρόσφατη δήλωσή του είχε πει: «Για όσους αποφοίτησαν πριν χρόνια από τα δύο Τεχνολογικά Ιδρύματα, δεν μπορούμε να πλέον να ρυθμίσουμε με σχετική διάταξη τα πτυχία τους.

»Είναι κάτι που το σκεφτήκαμε, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον. Θα παραμείνουν λοιπόν, ως έχουν. Και ουσιαστικά, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε απόφοιτο για παράδειγμα, του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας από εκείνον του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα είναι το κύρος του πτυχίου. Γιατί κατά τα άλλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι τα ίδια (επιπέδου 6) και σαφώς, η αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι τα διπλώματα των μεταπτυχιακών σπουδαστών που ήδη φοιτούν σε κάποιο Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά θα απονεμηθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών Ηθικής της Ερευνας σε όλα τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα που εποπτεύει το υπουργείο Παιδείας.

Οι εν λόγω Επιτροπές θα ασκούν «προληπτικό έλεγχο ηθικής καταλληλότητας», δηλαδή θα εξετάζεται αν ένα ερευνητικό έργο εξασφαλίζει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μη θίγονται θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αφορούν τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Αλλαγές εντοπίζονται και στην πρόσβαση των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας στην Τριτοβάθμιας εκπαίδευση, με το ποσοστό εισαγωγής με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να αυξάνεται από 1% σε 5%, αύξηση η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω της πανεπιστημιοποίησης των δύο απορροφώμενων ΤΕΙ.

Αρκεί όμως αυτό, με δεδομένη την άνοδο των βάσεων των τμημάτων του ΠΔΑ αλλά και του αναμφισβήτητα πιο απαιτητικού προγράμματος σπουδών που θα ακολουθούν αυτά;

Ο προηγούμενος προβληματισμός ενισχύεται ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) μέσα στα ΑΕΙ της χώρας, στα οποία θα οργανώνονται δωρεάν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των ΕΠΑΛ και τα οποία θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 (σ.σ. επίπεδο που αντιστοιχεί σε απολυτήριο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου με τάξη μαθητείας, Πτυχίο ΙΕΚ, Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μήπως εν τέλει οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ωθούνται στις διετείς μεταλυκειακές δομές αφήνοντάς τους ουσιαστικά πολύ μικρό περιθώριο επιλογών;

Σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ των απορροφώμενων ΤΕΙ αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών ΔΕΠ του ΠΔΑ κατ' αντιστοίχηση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), ενώ η υπαγωγή τους και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Μοναδική διάκριση, οι καθηγητές α' βαθμίδας, οι οποίοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και για να μετατραπεί η θέση τους σε τακτική οφείλουν να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και οι οφειλές καθηγητών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.

Η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων εξορθολογίζεται, με το ποσοστό το οποίο υποχρεούνται να αποδίδουν στον ΕΛΚΕ του ΑΕΙ όπου υπηρετούν, να ορίζεται πλέον στο 6% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, ενώ αν και η οφειλή για το παρελθόν παραμένει επί του ακαθάριστου εισοδήματος, ορίζεται η παραγραφή της μετά την πάροδο της πενταετίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η συγχώνευση κόβει καθηγητές
Μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μειώνονται δραστικά οι ώρες εργαστηρίων, με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι καθηγητές που στήριζαν με το έργο τους τα...
Η συγχώνευση κόβει καθηγητές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μπάχαλο με τα μαθήματα και την εξεταστική στα Πανεπιστήμια
Το υπουργείο πέταξε την ευθύνη στα ιδρύματα, οι πρυτάνεις των ιδρυμάτων στους καθηγητές και οι καθηγητές στους φοιτητές, με το πρόγραμμα των εξεταστικών να παραμένει άγνωστο.
Μπάχαλο με τα μαθήματα και την εξεταστική στα Πανεπιστήμια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα νέα τμήματα στο μηχανογραφικό
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάταξη των νεοϊδρυθέντων...
Τα νέα τμήματα στο μηχανογραφικό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φοιτητές σε σχολή που... δεν υπάρχει!
Αν και κάποια προβλήματα που προέκυπταν από την επικείμενη τριχοτόμηση του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ έχουν επιλυθεί, οι φοιτητές που έχουν μπει στη σχολή πριν από το 2016 διαμαρτύρονται, καθώς δεν εντάσσονται στη...
Φοιτητές σε σχολή που... δεν υπάρχει!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Ιδεολογική» κατάργηση της εμβόλιμης εξεταστικής στο ΠΑ.ΜΑΚ.
«Η διακοπή της εμβόλιμης είναι θέμα ιδεολογικό. Δεν είμαστε ούτε εξεταστικό ούτε ανθρωπιστικό κέντρο», «Αν δεν σου αρέσει όπως έχουν τα πράγματα, παράτησε τη σχολή σου». Τα παραπάνω αποτελούν απαντήσεις...
«Ιδεολογική» κατάργηση της εμβόλιμης εξεταστικής στο ΠΑ.ΜΑΚ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αντιδράσεις από τους φοιτητές Παιδαγωγικής στα Γιάννενα
Η ανακοίνωση του νομοσχεδίου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου προβλέπεται η κατάργηση του τμήματος ΦΠΨ και η μετονομασία του σε Τμήμα Φιλοσοφίας καθώς και η ίδρυση νέου...
Αντιδράσεις από τους φοιτητές Παιδαγωγικής στα Γιάννενα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας