• Αθήνα
  Σποραδικές νεφώσεις
  19°C 17.8°C / 20.2°C
  2 BF
  73%
 • Θεσσαλονίκη
  Ασθενής ομίχλη
  14°C 12.6°C / 17.0°C
  1 BF
  80%
 • Πάτρα
  Σποραδικές νεφώσεις
  17°C 17.1°C / 21.5°C
  0 BF
  77%
 • Ιωάννινα
  Αραιές νεφώσεις
  16°C 14.9°C / 15.5°C
  2 BF
  62%
 • Αλεξανδρούπολη
  Σποραδικές νεφώσεις
  16°C 15.9°C / 15.9°C
  3 BF
  82%
 • Βέροια
  Σποραδικές νεφώσεις
  14°C 12.3°C / 15.0°C
  2 BF
  81%
 • Κοζάνη
  Αραιές νεφώσεις
  11°C 10.1°C / 11.4°C
  0 BF
  76%
 • Αγρίνιο
  Ελαφρές νεφώσεις
  18°C 17.5°C / 17.5°C
  2 BF
  71%
 • Ηράκλειο
  Ελαφρές νεφώσεις
  21°C 19.4°C / 21.8°C
  4 BF
  66%
 • Μυτιλήνη
  Σποραδικές νεφώσεις
  16°C 15.9°C / 16.8°C
  3 BF
  67%
 • Ερμούπολη
  Ελαφρές νεφώσεις
  19°C 18.8°C / 19.8°C
  3 BF
  65%
 • Σκόπελος
  Ελαφρές νεφώσεις
  16°C 15.7°C / 15.7°C
  1 BF
  75%
 • Κεφαλονιά
  Αραιές νεφώσεις
  18°C 17.9°C / 17.9°C
  2 BF
  82%
 • Λάρισα
  Αραιές νεφώσεις
  14°C 13.9°C / 13.9°C
  0 BF
  100%
 • Λαμία
  Σποραδικές νεφώσεις
  16°C 14.5°C / 15.6°C
  1 BF
  84%
 • Ρόδος
  Αυξημένες νεφώσεις
  19°C 18.8°C / 18.8°C
  2 BF
  70%
 • Χαλκίδα
  Ελαφρές νεφώσεις
  19°C 18.0°C / 20.4°C
  2 BF
  59%
 • Καβάλα
  Αραιές νεφώσεις
  14°C 13.8°C / 15.3°C
  1 BF
  87%
 • Κατερίνη
  Σποραδικές νεφώσεις
  13°C 13.1°C / 15.6°C
  2 BF
  92%
 • Καστοριά
  Αραιές νεφώσεις
  12°C 11.9°C / 11.9°C
  2 BF
  72%

Tροπολογία - εμπαιγμός από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 • A-
 • A+

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο νομοσχέδιο για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, συστήνεται στο υπουργείο θέση Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αρμοδιότητά του θα είναι η «συλλογή και προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων» κατά τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου και τη διαβίβασή τους στην ΕΑΔ και στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

Με άλλα λόγια, το Υπουργείο, που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, θεσπίζει θέση υπεύθυνου για την προστασία τους.

Ο απροκάλυπτος εμπαιγμός γίνεται εντονότερος καθώς την επιλογή του προσώπου την αποφασίζει πενταμελής Επιτροπή που απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μέλη της κυβέρνησης ή από μέλη που υποδεικνύει η κυβέρνηση. Από δύο μέλη ορίζουν οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ναυτιλίας, μία θέση κατέχει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και από δύο μέλη που υποδεικνύουν αντίστοιχα ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Παρόμοια είναι η σύσταση και της νέας Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που συστήνεται στο υπουργείο, αν και είναι εμφανές ότι πρόκειται για διασφάλιση της μη-συμμόρφωσης.

Τα άρθρα 6 και 7 της τροπολογίας - εμπαιγμό έχουν ως εξής:

► Άρθρο 6

Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1.  Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται θέση Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τη συλλογή και προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και τις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αυτούς, καθώς και τη διαβίβασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.  Ο διορισμός του Υπευθύνου πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών (3) ετών με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων α) κατέχει αα) πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ή αβ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα ανωτέρω αντικείμενα ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή αγ) άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και β) διαθέτει άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

4. Η θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δύναται να καλύπτεται από: α) δημόσιο υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του.

5. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από α) ένα στέλεχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, β) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που
ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή μέλος της Επιτροπής που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και ε) τον Συνήγορο του Πολίτη ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο, ως μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

6. Οι αποδοχές του Υπευθύνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών. Αν οι αποδοχές του Υπευθύνου προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, στην κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

► Άρθρο 7

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται Ειδική Επιτροπή για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των διαδικασιών και της εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των συνόρων και της χορήγησης διεθνούς προστασίας.

2. Η Επιτροπή αποτελείταιαπό α)τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, β)τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίαςτου Πολίτη, δ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ε) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) ή μέλος της ΕΑΔ που υποδεικνύεται από τον Διοικητή, στ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή μέλος της Επιτροπής που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και ζ) τον Συνήγορο του Πολίτη, ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με τον αναπληρωτή του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής και την εφαρμογή του παρόντος.

Ακολουθήστε μας στο Google news
Google News
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
«Ο Παντού είναι δικό μας παιδί. Πρέπει να ζήσει ανάμεσά μας»
Οι υπεύθυνοι του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος Κορίνθου, συμμαθητές και καθηγητές του Παντού, αλληλέγγυες οργανώσεις και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αξιώνουν να δοθεί άσυλο στο προσφυγόπουλο από το Κονγκό.
«Ο Παντού είναι δικό μας παιδί. Πρέπει να ζήσει ανάμεσά μας»
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι πιο ευάλωτοι πρόσφυγες χωρίς ΕΣΤΙΑ και προστασία
Το υπουργείο Μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των προσφύγων δεν δικαιολογεί τη συνέχιση του προγράμματος ΕSΤΙΑ, καθώς υπάρχουν αρκετές θέσεις σε δομές.
Οι πιο ευάλωτοι πρόσφυγες χωρίς ΕΣΤΙΑ και προστασία
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ανθρωπιά στο στόχαστρο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος ερευνά τις πηγές χρηματοδότησης και την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης HumanRights360 σε σχέση με το βαρύτατο αδίκημα της επιβουλής της ακεραιότητας της χώρας.
Η ανθρωπιά στο στόχαστρο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ασυλο μετ’ εμποδίων…
Πάνω από έναν χρόνο θα πρέπει να περιμένουν οι αιτούντες, ενώ δεν τους παρέχεται κάποιο έγγραφο, που να πιστοποιεί ότι αναμένουν την εξέταση του αιτήματός τους, για να το επιδεικνύουν στις αρχές.
Ασυλο μετ’ εμποδίων…
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Θέμα παραπομπής της Ελλάδας για τους πρόσφυγες εγείρει το Der Spiegel
Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται στην Ευρώπη ζήτημα δικαστικής παραπομπής της χώρας μας για παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθηκών σε ό,τι αφορά τις επαναπροωθήσεις.
Θέμα παραπομπής της Ελλάδας για τους πρόσφυγες εγείρει το Der Spiegel
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Βουλιάζει στις λάσπες του Εβρου η κυβέρνηση
Με στοχοποίηση δημοσιογράφων και οργανώσεων και επιλεκτικές διαρροές στον Τύπο επιχειρούν να συγκαλύψουν τους εγκληματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης τους οποίους καταγγέλλουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες.
Βουλιάζει στις λάσπες του Εβρου η κυβέρνηση

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας