Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία μας για να αφεθούν ελεύθεροι η Sarah και ο Sean #FreeSarahAndSean

Πείτε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η βοήθεια προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη δεν είναι έγκλημα, υπογράφοντας την έκκλησή μας.


Follow and share: #HelpIsNoCrime #FreeSarahAndSean

Υπογράφουν οι οργανώσεις

1.    Migration Policy Group

 

2.    Picum

3.    VolontEurope

4.    JRS

5.    Emmaüs Europe

6.    AEDH

7.    Sick of waiting

8.    CCME

9.    Migrant Voice

10.  International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe

11.  Refugees Welcome Denmark

12.  Maisha e.V. African Women in Germany

13.  Association for Integration and Migration

14.  Federación SOS Racismo

15.  Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria

16.  FLEX

17.  La Strada International

18.  Consortium of Migrants Assisting Organizations

19.  Health Centre for Undocumented Migrants

20.  Medinetz Mainz e.V.

21.  Verenigde Protestantse Kerk in België – Eglise Protestante Unie de Belgique

22.  Jugendliche ohne Grenzen – Youth without borders

23.  Rosengrenska

24.  LEGIS Volunteers

25.  Medibüro Kiel e.V

26.  Secours Catholique

27.  Parents International

28.  Borderline-Europe

29.  Afrique Culture Maroc

 

 

30.  Stichting LOS

 

31.  SB OverSeas

32.  The Salvation Army Europe

33.  ForumFer

34.  Menedek

35.  J&P

36.  SOS Racism

37.  ASTI

38.  Greek Council for Refugees

39.  Mundo en Movimiento

40.  SolidarityNow

41.  HIAS

42.  Human rights league

43.  La Cimade

44.  Oxfam Belgium

45.  Passerell

46.  Liga voor de Rechten van de Mens – Dutch League for Human Rights

47.  CNCD

48.  Positive Action

49.  European Network of Migrant Women

50.  New Europeans

51.  Hellenic League for human rights

52.  LIDU- Lega italiana dei Diritti dell’Uomo

53.  Oxfam Germany

54.  Welcoming Europe: Per un’Europa che accoglie

55.  Réseau Education Sans Frontières

56.  Ligue des droits de l’Homme

57.  League for Human Rights – Civitas

58.  ENAR

59.  JRS Greece

60.  The Greek Forum of Refugees