Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης για τις υπηρεσίες δόμησης των δήμων

Από παλαιότερη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης

Επιστολή της ΠΕΔ Κρήτης για τις υπηρεσίες δόμησης των δήμων

  • A-
  • A+
Χρονική παράταση στην υποχρέωση των δήμων να συστήσουν Υπηρεσίες Δόμησης, ζητάει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης με επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με την ΠΕΔ Κρήτης, η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς το σύνολο σχεδόν των δήμων που μέχρι σήμερα δε διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σύσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Παράλληλα τονίζει ότι θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, «προκειμένου να συναφθούν διαδημοτικές ή διαβαθμιδικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης από ένα Δήμο όπως προβλέπεται από το Νόμο».

Τέλος η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών Δόμησης των δήμων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) που θα διατεθεί μέσω της ΕΕΤΑΑ στους δήμους και μετά Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους, προκειμένου αφενός να ενισχυθούν οι δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ και να αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και αφετέρου να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι δήμοι υποχρεούνται να συστήσουν τις υπηρεσίες από την 1η Νοεμβρίου ενώ μέχρι σήμερα οι δήμοι που δεν έχουν Υπηρεσία Δόμησης, υποστηρίζονται διοικητικά από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο δήμο.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4700/2020 όπου αντικαταστάθηκε  το άρθρο 97Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87)ορίζεται ότι « Από την 1.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.»

Η ανωτέρω πρόβλεψη για δημιουργία Υπηρεσιών Δόμησης σε όλους τους Δήμους έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας, καθότι στην πράξη δεν δύναται να εφαρμοστεί δεδομένης της διαπιστωμένης έλλειψης-υποστελέχωσης των ΟΤΑ με εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό(κυρίως στους περιφερειακούς- μικρούς Δήμους).

Αναπόφευκτα λοιπόν το σύνολο σχεδόν των ΟΤΑ, που υποστηρίζεται μέχρι σήμερα διοικητικά από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο, δεν θα μπορέσουν να συστήσουν ΥΔΟΜ με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4700/2020 όπου ορίζεται ότι «Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/ 2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»

Στην περίπτωση αυτή δηλαδή θα συνάπτεται διαδημοτική ή διαβαθμιδική σύμβαση συνεργασίας του Δήμου που αδυνατεί να λειτουργήσει ΥΔΟΜ με το Δήμο της έδρας του νομού ή τον εγγύτερου Δήμου που μέχρι σήμερα τον υποστήριζε διοικητικά.

Επίσης όπως προβλέπεται στην παρ. 2 άρθρο 4 του Ν. 4674/2020 « Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων …….. ασκούνται από τον οικείο δήμο.»

Ακόμα όμως και αν λυθεί το πρόβλημα με τη σύναψη διαδημοτικών ή διαβαθμιδικών συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ όπως προβλέπεται, το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των ήδη λειτουργούντων ΥΔΟΜ των Δήμων με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό θα συνεχίσει να υφίσταται.

Η υποστελέχωση αυτή όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα των άλλων,  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μια σειρά ζητήματα όπως η ασφάλεια και η ποιότητα των έργων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης αλλά και η καθυστέρηση

σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων εξαιτίας του μακρού χρόνου έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της δεδομένης βούλησης σας, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, αναφορικά με τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) προκειμένου να στηριχθούν οι Δήμοι που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και κατάθεση μελετών για αναπτυξιακά έργα, μέσω της ΕΕΤΑΑ σας καλούμε όπως εξετάσετε ΑΜΕΣΑ αντίστοιχη πρωτοβουλία για στήριξη των ΥΔΟΜ των Δήμων στους οποίους ήδη λειτουργούν Υπηρεσίες Δόμησης, με προσωπικό που θα διαθέσει η ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και σε Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους.

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ , θα αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και παράλληλα οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ θα απαλλαγούν από επιπρόσθετα κόστη προσωπικού.

Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί προτείνουμε να γίνει μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών με την ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί για εύλογο χρονικό η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4700/2020(ήτοι η ημερομηνία 1/11/2020) μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για τη σύναψη των διαβαθμιδικών ή διαδημοτικών συμβάσεων μεταξύ των Δήμων».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άδειες δόμησης για κατοίκους εντός της αρχαιολογικής ζώνης της Κνωσού
Ελεύθεροι να επισκευάσουν τις περιουσίες τους, να βγάλουν άδειες δόμησης και να προχωρήσουν σε κατασκευές, θα είναι οι κάτοικοι 4 οικισμών, οι οποίοι βρίσκονται εντός των αρχαιολογικών ζωνών της Κνωσού. Η...
Άδειες δόμησης για κατοίκους εντός της αρχαιολογικής ζώνης της Κνωσού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την εκτός σχεδίου δόμηση ζητά ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
Τους προβληματισμούς και την ανησυχία του εκφράζει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης σχετικά με τις προβλέψεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και για το λόγο αυτό απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό...
Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την εκτός σχεδίου δόμηση ζητά ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μια θάλασσα από αυθαίρετα!
​Μια ιδιαίτερη περίπτωση στον χάρτη των αυθαιρέτων της χώρας αποτελεί το Ηράκλειο της Κρήτης. Μια «θάλασσα» περίπου 35.000 αυθαίρετων κτισμάτων αντιστοιχεί σε μόλις 150.000 κατοίκους, δημιουργώντας μία ίσως...
Μια θάλασσα από αυθαίρετα!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανησυχία στο Hράκλειο για τον νόμο των αυθαιρέτων
Ευρεία σύσκεψη με θέμα τα αυθαίρετα, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στο δημαρχείο Ηρακλείου, με την συμμετοχή του περιφερειάρχη, βουλευτών και όλων των αρμόδιων φορέων. Άγνωστες οι προθέσεις της νέας ηγεσίας του...
Ανησυχία στο Hράκλειο για τον νόμο των αυθαιρέτων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας