Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ηράκλειο: «Βεβιασμένη η πρόταση για τη νέα πλατεία Ελευθερίας»

Ηράκλειο: «Βεβιασμένη η πρόταση για τη νέα πλατεία Ελευθερίας»

  • A-
  • A+

Για «διαφορά στον οραματισμό» και «βεβιασμένες κινήσεις» κάνει λόγο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου αναφορικά με την προσέγγιση της δημοτικής αρχής Ηρακλείου σχετικά με την πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, ζητάει τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την παρέμβαση στην πλατεία, τονίζοντας ότι επιβάλλεται από τη νομοθεσία ενώ τονίζει ότι, παρά τις καλές προθέσεις της δημοτικής αρχής, η όποια παρέμβαση, τουλάχιστον στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, θα πρέπει να γίνει µε πολλή προσοχή και µε σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και τους θεσμούς. 

Παράλληλα, κάνει λόγο για μία διαβούλευση με προσχηματικό χαρακτήρα, λόγω της ελάχιστης διάρκειάς της, αλλά και του περιεχομένου των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου τα οποία θεωρούνται «απλοποιημένα, μεμονωμένα και επί μέρους αποσπασματικά ερωτήματα για παρεμβάσεις της πρότασης, τα οποία από μόνα τους δύσκολα θα φέρουν αρνητική απάντηση από την πλειοψηφία».

Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα δεν έχουν τις εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων, ενώ σημειώνεται ότι η πρόταση γίνεται βεβιασμένα και προωθείται την παρούσα στιγμή, ώστε να καταγραφεί στα θετικά πεπραγμένα της σημερινής Δημοτικής αρχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου:

«Σε συνέχεια της παρουσίασης της µελέτης «αποκατάστασης» της πλατείας Ελευθερίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών κ. Αναστασάκη, τον διευθυντή κ. Μιχελάκη παρουσία του δηµάρχου κ. Λαµπρινού, καθώς και της ανακοίνωσης του Δήµου Ηρακλείου για δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την εν λόγω «αποκατάσταση» της Πλατείας Eλευθερίας επισηµαίνουµε τα εξής:

Αρχικά δεν µπορούµε παρά να διαπιστώσουµε ότι η σηµερινή εικόνα της πλατείας παρουσιάζει προβλήµατα που προέκυψαν είτε κατά την κατασκευή (από ατυχή επιλογή υλικών, διαφοροποιήσεις, κακοτεχνίες κλπ), είτε µετέπειτα από κακή χρήση, ανεπαρκή συντήρηση και άλλες αιτίες. Προκύπτει εποµένως ότι υπάρχει περιθώριο και ανάγκη διορθωτικών επεµβάσεων.

Επίσης γνωρίζουµε ότι η Δηµοτική Αρχή θέλει να επιτελέσει θετικό έργο προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Η πρόθεση για παρέµβαση στην πλατεία Ελευθερίας (που είναι “διαχρονική” πρόθεση των µετά την κατασκευή της δηµοτικών αρχών και κατά καιρούς επανέρχεται στο προσκήνιο), πιστεύουµε ότι έχει ευγενή κίνητρα και γίνεται επίσης σε συνδυασµό µε τις άλλες εκτελούµενες ή προγραµµατιζόµενες εργασίες στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του οράµατος για το κέντρο του Ηρακλείου.

Όµως, πιστεύουµε επίσης ακράδαντα, ότι η όποια παρέµβαση, τουλάχιστον στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, θα πρέπει να γίνει µε πολλή προσοχή και µε σεβασµό στην ισχύουσα νοµοθεσία και τους θεσµούς.

Η Πλατεία Ελευθερίας είναι η πλέον κεντρική και σηµαντική πλατεία της πόλης, µε ευρύτερη ιστορική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική, συµβολική, κοινωνική, και περιβαλλοντική σηµασία, περιβάλλεται από διατηρητέα µνηµεία και βρίσκεται επί αρχαιολογικού χώρου.

Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το όποιο έργο ανάπλασής της χαρακτηρίζεται – και από τη νοµοθεσία- αξιόλογο, και απαιτείται να προηγηθεί γι’ αυτό διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισµού. (Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ µε αρ. πρωτ. Οικ. 26804 “Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων” (ΦΕΚ 1427/Β/16.6.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ. αρ.22186 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β/4.5.12).

Οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισµοί είναι υποχρεωτικοί για όλα ανεξαιρέτως τα έργα που αφορούν σε δηµόσιους χώρους, έργα διαµόρφωσης/ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, για θέµατα αστικού σχεδιασµού κλπ. «Οι διαγωνισµοί µελετών προκηρύσσονται υποχρεωτικά για µελέτες ή για σχέδια ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου… Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις που πρόθεση της διοργανώτριας αρχής είναι η σύνταξη της µελέτης από την ίδια». «Αξιόλογο τεχνικό έργο θεωρείται κάθε έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική,συµβολική και περιβαλλοντική σηµασία και η λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δοµηµένο ή φυσικό περιβάλλον…»

Την παραπάνω νοµοθετική απαίτηση, σαφώς γνωρίζουν οι ιθύνοντες του Δήµου Ηρακλείου, εξ άλλου επανειληµµένα έχει επισηµανθεί στους εκάστοτε και από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Η.

Το µικρό περιθώριο που νοµοθετικά δίδεται για κάποιες ελάχιστες παρεµβάσεις σε βραβευµένα έργα, αυστηρά µόνον εφ’όσον δεν αλλοιώνεται η “φιλοσοφία” της αρχικής µελέτης, είναι προφανές ότι δεν ισχύει για την συγκεκριµένη “µελέτη αποκατάστασης της Πλατείας Ελευθερίας” που παρουσιάστηκε, αφού αλλάζουν αρκετά και σηµαντικά στοιχεία.

Αν η Δηµοτική Αρχή προτίθεται να µεταβάλλει, µε όποια “ονοµατοδοσία” µελέτης (“βιοκλιµατικής αναβάθµισης” κλπ) το πρώτο βραβείο ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισµού - σε όποιο έστω βαθµό αυτό εφαρµόστηκε – αλλά κυρίως, αν προτίθεται να επέµβει σε ένα τόσο σηµαντικό σηµείο της πόλης, αυτό θα πρέπει να το κάνει µόνο µε ένα νέο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό.

Τίποτα λιγότερο δεν αρµόζει στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου και αυτό άλλωστε επιτάσσει η νοµοθεσία, πόσο µάλλον, όταν η αρχιτεκτονική κλπ πρόταση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήµου, αφορά πολύ ευρύτερη της πλατείας Ελευθερίας περιοχή.

Να σηµειώσουµε, ότι δεν είναι θέµα αµφισβήτησης ή µη προσόντων των όποιων έχουν εµπλακεί στην διαδικασία που µέχρι σήµερα ακολουθήθηκε, ούτε κρίνουµε (σ’αυτή τη φάση) την ουσία των προτεινόµενων αλλαγών.

Επιµένουµε όµως στην τήρηση των προβλεπόµενων από τη σχετική νοµοθεσία, αφ’ενός για την απρόσκοπτη µετέπειτα πορεία και χρηµατοδότηση του έργου, αφ’ετέρου δε, επειδή θεωρούµε ότι η πρακτική των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών εξασφαλίζει µια ιδιαίτερη ποιότητα στο παραγόµενο αρχιτεκτονικό έργο, προς όφελος της πόλης, των πολιτών,των επισκεπτών, του ίδιου του έργου, όλων µας.

Η διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών θα πρέπει επιτέλους να καθιερωθεί για όλα τα σηµαντικά έργα της πόλης, χωρίς εξαιρέσεις ή άλλες παράπλευρες διαδικασίες, µε προγραµµατισµό για συνολική και όχι αποσπασµατική αντιµετώπιση.

Αναφορικά τώρα µε την σχετική δηµόσια διαβούλευση που ανακοινώθηκε και είναι ήδη τρέχουσα:

Συνοπτικά µόνο θα πούµε ότι εµφανίζει ένα προσχηµατικό χαρακτήρα, πρώτον µε την ελάχιστη διάρκειά της (την συγκεκριµένη µάλιστα χρονική περίοδο) και δεύτερον µε το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου (απλοποιηµένα, µεµονωµένα και επί µέρους αποσπασµατικά ερωτήµατα για παρεµβάσεις της πρότασης, τα οποία από µόνα τους δύσκολα θα φέρουν αρνητική απάντηση από την πλειοψηφία, ενώ η ουσία είναι το αποτέλεσµα ως σύνολο). Επί πλέον, οι συγκεκριµένες προτάσεις, (απ’όσο γνωρίζουµε) δεν έχουν καν τις εγκρίσεις αρµοδίων Υπηρεσιών και οργάνων.

Το ουσιαστικό είναι ότι για την συγκεκριµένη περίπτωση, µια παρόµοια διαβούλευση, θα είχε νόηµα να γίνει πριν την όποια µελέτη και να δράσει ίσως συµβουλευτικά για τα περαιτέρω (“όροι” και προδιαγραφές αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, κλπ).

Στα πλαίσια ενός καλοπροαίρετου διαλόγου και µιας πρόθεσης συνεργασίας για τα θέµατα της πόλης, θα πρέπει να πούµε ότι ίσως υπάρχει µια διαφορά στον οραµατισµό:

Ανάµεσα στην ανάπλαση που διεκδικούµε ως Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν.Η., είναι νόµιµη και προπάντων αξίζει η πόλη, δηλαδή µια ανάπλαση που θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σύγχρονο µνηµείο για την πόλη αντάξιο των παγκόσµιων αντίστοιχων αναπλάσεων δηµοσίων χώρων.

Και σ’ αυτήν που διεκπεραιωτικά και βεβιασµένα προωθείται την παρούσα στιγµή, ώστε να καταγραφεί στα θετικά πεπραγµένα της σηµερινής Δηµοτικής αρχής».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη νέα πλατεία Ελευθερίας
Νέες φυτεύσεις και βελτίωση της προσβασιμότητας προβλέπει το σχέδιο για τη νέα πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου.
Ηράκλειο: Παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη νέα πλατεία Ελευθερίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης στο Πάρκο Γεωργιάδη
Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι έτοιμο το πρώτο κομμάτι του έργου στο πάρκο Γεωργιάδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό.
Ηράκλειο: Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης στο Πάρκο Γεωργιάδη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρουσιάστηκε η πρόταση για το Open Mall στο Ηράκλειο
Η παρουσίαση της μελέτης – πρότασης για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην πόλη του Ηρακλείου, παρουσιάστηκε από τον Δήμο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις που επέλεξαν να συμμετέχουν στο...
Παρουσιάστηκε η πρόταση για το Open Mall στο Ηράκλειο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενεργοί Πολίτες: Καθυστερήσεις στα έργα ανάπλασης του Ηρακλείου
Ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα έργα ανάπλασης του κέντρου του Ηρακλείου, αλλά και την ποιότητα της κατασκευής, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η δημοτική παράταξη «Ηράκλειο –...
Ενεργοί Πολίτες: Καθυστερήσεις στα έργα ανάπλασης του Ηρακλείου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εγκρίθηκε η ανάπλαση του μνημειακού ελαιόδεντρου Πανασού
Την ανάπλαση του μνημειακού ελαιόδεντρου, το οποίο βρίσκεται στη θέση Αγία Παρασκευή, εντός του οικισμού Πανασού, στη δημοτική ενότητα Ρούβα, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας. Η είσοδος θα...
Εγκρίθηκε η ανάπλαση του μνημειακού ελαιόδεντρου Πανασού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηράκλειο: Τα δέντρα έπεσαν θύματα της... «ανάπλασης»
Αντιδράσεις στην κοινή γνώμη του Ηρακλείου προκαλεί η κοπή 15 δέντρων στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο των έργων «ανάπλασης». Τα δέντρα κόπηκαν από τη ρίζα τους στην οδό Ίδης από το συνεργείο του εργολάβου...
Ηράκλειο: Τα δέντρα έπεσαν θύματα της... «ανάπλασης»

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας