Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οι προτάσεις του Δήμου Πεδιάδος για τις απαλλοτριώσεις

Οι προτάσεις του Δήμου Πεδιάδος για τις απαλλοτριώσεις

 • A-
 • A+
Τις προτάσεις του για τις απαλλοτριώσεις του νέου αεροδρομίου Καστελίου, απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών ο Δήμος Μινώα - Πεδιάδος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΚΥΠΕΡΑΣ».

Για την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου, απαλλοτριώνεται 9.250 στρεμ. (28 τμήματα ) τα οποία κατανέμονται σε 6.985 στρεμ. (16 τμήματα και 5.522 ιδιοκτήτες) στην περιοχή του κάμπου Καστελλίου και αφορούν στην κατασκευή του αεροδρομίου και 1.012 στρεμ. για την κατασκευή των δρόμων από και προς το αεροδρόμιο  καθώς και 1.252 στρεμ. για την άρση των εμποδίων.

Η απαλλοτρίωση των 6.985 στρεμ. συντελείται κατά κύριο λόγο τους οικισμούς του Ευαγγελισμού (4.250 στρεμ.) και Ρουσσοχωρίων (2.000 στρεμ.), σε συνολικό ποσοστό  απαλλοτρίωσης 90%, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Ειδικότερα, στον Ευαγγελισμό απαλλοτριώνεται κατά μέσον όρο το 61% της γης. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας της απαλλοτρίωσης είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες καταλήγουν ακτήμονες και άνεργοι, ενώ για την πλειοψηφία των υπολοίπων η σημαντική μείωση της καλλιεργήσιμης γης δεν εξασφαλίζει εισόδημα ικανό για αξιοπρεπή διαβίωση μιας και αυτό στην μονοκαλλιέργεια της ελιάς.

Η Έκθεση Εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που διενεργήθηκε κατ΄ εντολή του Υπουργείου Υποδομών, εφαρμόστηκε από όλα τα δικαστήρια με θρησκευτική ευλάβεια παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, ανακρίβειες και την προσδιορίζοντας την αξία του εδάφους στο ποσό των 1,50 μέχρι 2,63 €/τμ με μέση τιμή  τα 1,90€/τμ.

Κατά την ανωτέρω Έκθεση Εκτίμηση, δεν λαμβάνει υπόψη ότι ισχύει η κατά παρέκκλιση αρτιότητα αγροτεμαχίων εκτός οικισμών και οι οικισμοί δεν έχουν ζώνη 500μ. από το όριό τους, ενώ κατά την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και την έκθεση εκτίμησης του ΣΟΕ του 2011 ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Τα άρτια και οικοδομήσιμα, ως μεγαλύτερα των 4 στρεμμάτων, εκτιμήθηκαν με χαμηλότερες τιμές από τα μη άρτια, με έωλη αιτιολογία ότι τα μικρότερα χωράφια είναι δήθεν πλέον εμπορεύσιμα καθώς είναι κατάλληλα και για μποστάνια, ενώ στην αγορά, στην εφορία, στις δικαστικές αποφάσεις, στην κοινή λογική ισχύει το αντίθετο.

Η Έκθεση Εκτίμησης εξάγει βάσει αυθαίρετα υπολογισθέντων συντελεστών, ξεχωριστή τιμή για κάθε γεωτεμάχιο. Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίστηκε το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι για το ίδιο και το αυτό ακίνητο, που απαλλοτριώνεται σε δύο διαφορετικά τμήματα απαλλοτρίωσης (δηλαδή με δύο διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις) να ισχύουν δυο διαφορετικές τιμές, ενώ για όμορα ακίνητα συμβαίνει να απαλλοτριώνεται με χαμηλότερη τιμή οφθαλμοφανές πλεονεκτικότερο χωράφι.

Οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, είτε αφορούν προσωρινή τιμή είτε  εύλογη τιμή, είναι ταυτόσημες, και προέκυψαν από πιστή αντιγραφή της έκθεσης εκτίμησης του ελληνικού Δημοσίου και η κύρια αιτιολογία από αντιγραφή της 199/2017 Απόφασης του (Τριμ.Εφ. Ανατ.Κρ) που εκδίκασε οριστική τιμή μονάδος για το συμπληρωματικό έργο Δανειοθαλάμου 6α του Αποσελέμη που αφορά έκταση 17 ιδιοκτητών για την λήψη κατάλληλων υλικών για επιχώματα και τις υποδομές του φράγματος.

Αξιολογούν ως το πλέον πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο την 456/2009 απόφαση του Μονονμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για απαλλοτρίωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο (με τιμές εδάφους 20 €/τμ  και ελιών 330 €), επειδή απέχει περίπου οκτώ χρόνια με κύριο επιχείρημα την οικονομική κρίση (που έχει μειώσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 23% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία), καταλήγουν σε απόφαση με τιμές εδάφους 10 φορές μικρότερες (1,90€/τμ από 20 €/τμ ) και τιμές ελιών 190 €/τεμ από 330 €/τεμ. όμως η γη διαχρονικά είναι η πιο σταθερή και αναλλοίωτη αξία ενώ το λάδι δεν επηρεάστηκε καθόλου από την οικονομική κρίση.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο δικαστήρια στις 09-01-2018 (που αφορούν στα τμήματα 5 και 7) για την προσωρινή τιμή μονάδας, 14 δικαστήρια (17-04-2018 ,08-05-2018,18-09-2018 ) που εκδικάστηκαν με το άρθρο 7Α Εύλογη αποζημίωση και προσωρινή κατάληψη) για τα 14 τμήματα.    

Έχουν προσδιοριστεί δηλαδή 14 δικαστήρια για προσωρινή τιμή για τα 14 τμήματα του 7α σε 11 ημερομηνίες (12-Μαρ-19, 9-Απρ-19,24-Σεπ-19,8-Οκτ-19, 12-Νοε-19,14-Ιαν-20 ,10-Μαρ-20 ,12-Μαϊ-20,14-Μαϊ-20, 22-Σεπ-20, 8-Δεκ-20). Απομένουν άλλα 16 δικαστήρια μετά το 2020 για την οριστική τιμή. Σύνολο για τα 16 τμήματα, 30 δικαστήρια.

Έτσι ο μέσος ιδιοκτήτης του Ευαγγελισμού που έχει περίπου ιδιοκτησίες σε 8 τμήματα θα παραστεί κατά μέσο όρο σε 15 δικαστήρια τα 2018, 2019, 2020, 2021 και πιθανώς το 2022, με αποτέλεσμα απίστευτη ταλαιπωρία  και την πενιχρή αποζημίωση που θα εισπράξει δεν θα είναι μαζεμένη αλλά 15 κομμάτια σε τουλάχιστον τρία χρόνια, ενώ θα έχει χάσει την όλη περιουσία του μαζεμένη εντός ΤΟΥ 2019.

Στην πραγματικότητα η αποζημίωση που προσδιορίζεται από τα ανωτέρω Δικαστήρια, δεν αποδίδει το περιουσιακό ισοδύναμο, δεν είναι εκείνη με την οποία ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, θα μπορεί να αντικαταστήσει το απαλλοτριούμενο με άλλο ισάξιο ακίνητο, στη δυναμική περιουσιακή του θέση και προοπτική, δηλ. για το σκοπό που προορίζεται, αλλά απλώς η αξία του ισάξιου ακινήτου, καθιστώντας την αποζημίωση ελλειμματική.

Για την άρση του αδιεξόδου και την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και της πολιτείας προτείνουμε τα παρακάτω:

 • Άμεση απόσυρση/παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (κατά άρθρο 294 Κ.Πολ.Δ.)  από τα δικόγραφα των αιτήσεων προσωρινής και οριστικής τιμής που έχει καταθέσει για τα τμήματα της απαλλοτρίωσης που είχαν εκδικαστεί με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001.
 • Επανακατάθεση όλων των δικογράφων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 1. Να προσδιοριστούν μαζί όλα τα τμήματα  για τα οποία είχε εκδοθεί απόφαση βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7Α Ν.2882/2001 ώστε να εκδικαστούν όλα την ίδια ημερομηνία (και όχι να εκδικάζονται χωριστά κάθε ένα ή δύο μήνες μέσα σε διάστημα 2 ετών. Από αρχές του 2019 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020 σχεδόν δεν υπάρχει μήνας χωρίς δικαστήριο – αν εξαιρέσουμε τις δικαστικές διακοπές!!). Υπενθυμίζουμε ότι για την κύρια απαλλοτρίωση του Φράγματος Αποσελέμη 2200 περίπου ιδιοκτησιών έγινε μια δίκη για την Προσωρινή Τιμή και μια δίκη για την Οριστική Τιμή .
 2. Να προτείνει το Δημόσιο στα νέα δικόγραφα δίκαιες τιμές για το έδαφος και τα επικείμενα και να παύσει να μεταθέτει προσχηματικά την ευθύνη προσδιορισμού των τιμών αποκλειστικά στις δικαστικές αρχές.
 3. Ειδικότερα, το Δημόσιο δια των εκπροσώπων του, Υπουργών, Γενικών Γραμματέων, Διευθυντών, Υπηρεσιών ως απάντηση στις αντιδράσεις για τις χαμηλές τιμές, νίπτει τας χείρας του, μεταθέτει, όπως είναι βολικό, τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και σπεύδει να τονίσει ότι δεν μπορεί να επέμβει στις αποφάσεις των δικαστών. Ωστόσο, στα δικόγραφα που έχει καταθέσει, ζητά από το Δικαστήριο να προσδιορίσει τις τιμές απαλλοτρίωσης ακριβώς – χωρίς παρεκκλίσεις- στο ιδιαίτερα χαμηλό ύψος που τις έχει εκτιμήσει η ανεξάρτητη ιδιώτης εκτιμήτρια για λογαριασμό του, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική υποχρέωσή του από τον Νόμο να εμείνει σε αυτές τις τιμές. Ας σημειωθεί ότι στα δικαστήρια που είχαν γίνει τον Ιανουάριο του 2018 για τα τμήματα 5 και 7, το Ελληνικό Δημόσιο είχε προτείνει τιμές ακόμα χαμηλότερες από εκείνες της εκτιμήτριας (για παράδειγμα είχε προτείνει μεγάλη ελιά σε 150 ευρώ αντί των 190 ευρώ της έκθεσης εκτίμησης κ.λπ.). Οπότε καλό είναι πάψουν οι δικαιολογίες που πλέον κανείς δεν πιστεύει και το μόνο που κάνουν είναι να οξύνουν τα πνεύματα.
 • Να προταθούν τιμές για γενικές κατηγορίες ακινήτων σύμφωνα με βασικά, αδιαμφισβήτητα  και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ χαρακτηριστικά τους, όπως είναι :
 1. το είδος της χρήσης (π.χ. ελαιώνας, αμπελώνας, αροτραία, χέρσο), 
 2. η ιδιότητά τους ως αρδευόμενου ή ξηρικού,
 3. η ιδιότητά τους ως άρτιου και οικοδομήσιμου,
 4. η πρόσβαση σε δρόμο Ελλ. Δημοσίου
 5. η θέση τους εντός ζώνης 500μ. οικισμού
 6. η θέση τους εντός οικισμού  Σημειώνουμε ότι ο πιστοποιημένος ορκωτός εκτιμητής της  πλειοψηφίας των ιδιοκτητών πρότεινε τιμές με το ίδιο τρόπο
 • Να ΜΗΝ ακολουθηθεί η μέχρι τώρα πρακτική των εκθέσεων εκτίμησης να προσδιορίζονται 5.522 διαφορετικές τιμές για τα 5.522 διαφορετικά ακίνητα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής διαφορετικών συντελεστών και λήψης υπόψη διαφορετικών χαρακτηριστικών καθώς, είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ ο δικαστής να εξετάσει το κάθε ακίνητο ξεχωριστά (όταν στο κάθε δικόγραφο περιλαμβάνονται γύρω στους 300 ιδιοκτήτες με διπλάσιο ή και τριπλάσιο αριθμό ακινήτων), για να διαπιστώσει το ορθό ή μη των ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ και εσφαλμένων κρίσεων της εκτιμήτριας αναφορικά με το κάθε ακίνητο, γεγονός που θα αποβεί – όπως ήδη έγινε -εις βάρος των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Η κατάσταση στο Δήμο Μινώα και ιδίως στα χωριά που πλήττονται έχει οξυνθεί. Άμεσα οι αρμόδιοι πρέπει και με δεδομένα που αναφέραμε  μέχρι τώρα  , να δουν την ενεργοποίηση, και στην περίπτωση της κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου, η διάταξη του άρθρου 7 Ν. 1859/1989 που θέσπισε, ίσως για πρώτη φορά, συμπληρωματική, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, για την απαλλοτρίωση, με κοινωνικά κριτήρια, με τον όρο “χρηματική κοινωνική αποκατάσταση” υπέρ των ιδιοκτητών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τις απαλλοτριώσεις που έγιναν για την κατασκευή των έργων του αρδευτικού φράγματος Σμοκόβου, στις κοινότητες Κτημένης και Λουτροπηγής Καρδίτσας.

Πιστεύουμε ότι η ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης  αποκαθιστά την αδικία και δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους που μένουν ακτήμονες στον τόπο τους να διεκδικήσουν τα νόμιμα.

ΝΤΕΛΟΓΟ
Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Βρέθηκε ο υποψήφιος για το «Όχι στο Αεροδρόμιο»
Στο περιθώριο της «φιέστας» στο Καστέλλι, εκείνο το οποίο έγινε γνωστό είναι η εξεύρεση του επικεφαλής για την παράταξη του «Όχι στο Αεροδρόμιο» στις δημοτικές εκλογές.
Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Βρέθηκε ο υποψήφιος για το «Όχι στο Αεροδρόμιο»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Βαθιά μεσάνυχτα όσοι υποστηρίζουν το αεροδρόμιο στο Καστέλλι»
Σαφή θέση κατά της μετεγκατάστασης του αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι παίρνει ο επί χρόνια διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης Γιάννης Σταρίδας.
«Βαθιά μεσάνυχτα όσοι υποστηρίζουν το αεροδρόμιο στο Καστέλλι»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υπογράφηκε εν μέσω αντιδράσεων η σύμβαση του νέου αεροδρομίου
Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την ερχόμενη Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, προκειμένου να παρεβρεθεί στην τελετή υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της κατασκευής...
Υπογράφηκε εν μέσω αντιδράσεων η σύμβαση του νέου αεροδρομίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρναουτακης: Το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κρήτης
Στην σημαντικότητα του νέου αναπτυξιακού έργου του διεθνούς αεροδρομίου Καστελλίου, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στο Καστέλλι, στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης...
Αρναουτακης: Το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κρήτης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μελέτη για τις επιπτώσεις του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι
Τη χρηματοδότηση της μελέτης του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, για τις επιπτώσεις στην περιοχή από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου αεροδρομίου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο...
Μελέτη για τις επιπτώσεις του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας