Το λεξικό της κρίσης 27.02.2016

Λήμμα: Αξιοκρατία (η)
Του Περικλή Κουλιφέτη