Αύξηση μεγεθών στον όμιλο ΕΛΠΕ

Με σημαντική αύξηση μεγεθών έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2017 για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Τα υψηλότερα περιθώρια διύλισης στις διεθνείς αγορές, οι αυξημένες εξαγωγές και η άνοδος των πωλήσεων στην Ελλάδα συνέβαλαν ώστε η κερδοφορία του ομίλου να καταγράψει άνοδο 80% φτάνοντας στα 126 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των πωλήσεων την ίδια περίοδο να αυξάνεται κατά 16% ξεπερνώντας τους 4 εκατ. μετρικούς τόνους.

Οι εξαγωγές των ΕΛΠΕ σημείωσαν άνοδο 18% και έφτασαν να αντιστοιχούν στο 55% των πωλήσεων, ενώ αύξηση 13% κατέγραψε η ζήτηση στην Ελλάδα, που διαμορφώθηκε στο 1,3 εκατ. τόνους. Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης σημείωσαν αύξηση 11%, ενώ στα καύσιμα κίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο) οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2%. Ανοδος 26% καταγράφηκε και στην αδασμολόγητη αγορά, κυρίως λόγω της ανόδου στα ναυτιλιακά καύσιμα.

Σε λειτουργικό επίπεδο τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σημείωσαν άνοδο 35% και διαμορφώθηκαν στα 229 εκατ. ευρώ, με τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου να φτάνουν τα 211 εκατ. ευρώ, δίνοντας στον όμιλο τη δυνατότητα να διαχειριστεί με καλύτερους όρους τις δανειακές υποχρεώσεις του (1,8 δισ. ευρώ) και τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.