Η INTERAMERICAN παρουσίασε το νέο, σύστημα ασφάλισης υγείας bewell

Η INTERAMERICAN, συμπληρώνοντας τρεις δεκαετίες πρωτοπορίας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας από την πρώτη πρότασή της στον κλάδο και δύο δεκαετίες από το πρώτο Σύστημα Υγείας στην ελληνική αγορά, που επίσης έφερε τη σφραγίδα της, προχωρεί στη διάθεση ενός νέου, ριζοσπαστικού για την ελληνική αγορά μοντέλου ασφάλισης της υγείας. Το καινοτόμο Σύστημα Υγείας «bewell», που παρουσίασε στις 24 Σεπτεμβρίου και διαθέτει στην αγορά η εταιρεία, μετά από μια διετία μελέτης δεδομένων, προηγμένων διεθνών πρακτικών και τάσεων, λειτουργικής προετοιμασίας και σχεδιασμού, εξατομικεύει απόλυτα την ασφάλιση υγείας. Το νέο Σύστημα παρέχει απεριόριστη ευελιξία ασφαλιστικών επιλογών, αναδεικνύει ως καθοριστική τη συμβολή του ασφαλιζομένου στη σύνθεση του συμβολαίου και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ολιστική διαχείριση της υγείας, που υπερβαίνει την ασφαλιστική κάλυψη.

Σελίδες