Υπηρεσία Ασύλου Θεσσαλονίκης ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ