Παγετός στη Βόρεια Αμερική Greg Bacon/The Observer via AP