Εκδήλωση για το σχολείο στο Κέντρου Ερευνας και Δράσης για την Ειρήνη