ΠΑΜΕ - διαδήλωση ΕΦ.ΣΥΝ / Μιχαήλ - Άγγελος Κωνσταντόπουλος