Η ίδρυση της Νεολαίας  Λαμπράκη πριν από 52 χρόνια