Μαρουάν Εμίλ Τουμάσι «Εφ.Συν». / Μάριος Βαλασσόπουλος