Πρόσφυγες AP Photo/Matthias Schrader
Μέλος της
ΕΝΕΔ