Κινητοποιήσεις συμπαράστασης στους εργαζομενους του ξενοδοχείου «Bauen»