Οι παραγωγοί μάς δείχνουν το αποξηραμένο φυτό της στέβιας πριν μας εξηγήσουν τα στάδια της επεξεργασίας ΦΩΤ.: Μ.- Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ