Πολ Γκογκέν, «Ο Χριστός στον κήπο των Ελαιών», 1889 Photo Norton Museum of Art