Πολ Γκογκέν, «Ο Χριστός στον κήπο των Ελαιών», 1889 Photo Norton Museum of Art
Μέλος της
ΕΝΕΔ