Τραμπούκος - φρουρός του Μακρόν Nicolas Lescaut via AP