Ο καθηγητής βιολογίας Φώτης Καφάτος που πέθανε στις 18 Νοεμβρίου 2017