Απόρρητος φάκελος Γρηγόρη Λαμπράκη ΕΦ.ΣΥΝ.
Μέλος της
ΕΝΕΔ