Εργαστήριο νέων απο την Ελλάδα την Κύπρο και την Τουρκία
Μέλος της
ΕΝΕΔ