Εργαστήριο νέων απο την Ελλάδα την Κύπρο και την Τουρκία