Από προεκλογική συγκέντρωση της ΕΡΕ (1963). Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του κομματικού λόγου ήταν μάλλον οφθαλμοφανής «Η Καθημερινή» - «Ιστορικό Λεύκωμα» 1963