συγκέντρωση κατά του Ερντογάν ΕΦ.ΣΥΝ / Μιχαήλ - Άγγελος Κωνσταντόπουλος