συγκέντρωση κατά του Ερντογάν ΕΦ.ΣΥΝ / Μιχαήλ - Άγγελος Κωνσταντόπουλος
Μέλος της
ΕΝΕΔ