Αστυνομία στην περιοχή της Ελληνικός Χρυσός http:// antigoldgr.org
Μέλος της
ΕΝΕΔ