Αλφάβητο στον μαυροπίνακα Dreamstime
Μέλος της
ΕΝΕΔ