Τα έργα της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές, όπως ήταν τον Νοέμβριο του 2014 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: HELLAS GOLD