Εικόνα από το προηγούμενο εγχείρημα της συνεταιριστικής Cretan Lines για τη σύνδεση του Ρεθύμνου