Εικόνα από το προηγούμενο εγχείρημα της συνεταιριστικής Cretan Lines για τη σύνδεση του Ρεθύμνου
Μέλος της
ΕΝΕΔ