έλατο, τρένα, Κυρ, γελοιογραφία, ημερολόγιο, Τζέρομ Μπρούνερ